Capital Group: Groene trifecta stuwt energiesector tot 2030

Capital Group: Groene trifecta stuwt energiesector tot 2030

Energy Transition
Duurzame energie.jpg

Capital Group ziet sterke rugwinden voor de energiesector, met tot 2030 en daarna een versnelde groei. Portfoliomanager Noriko Chen verwijst in een recente paper onder meer naar een ‘groene trifecta’, en naar de Chinese belofte om tegen 2060 klimaatneutraal te zijn.

Noriko Chen: “Hernieuwbare energie werd vroeger als duur, onpraktisch en onrendabel beschouwd. Het economische plaatje klopte niet, tenzij je subsidie kreeg. Maar dat verandert snel. Onze analisten verwachten bijvoorbeeld dat de kosten van groene waterstof in de komende tien jaar met ongeveer 75% zullen dalen.”

“Energieproducenten en netbeheerders bevinden zich op een keerpunt: ze krijgen erkenning als groeibedrijven en worden niet langer als de stugge, minder snel groeiende bedrijven uit het verleden gezien. Aangezien deze bedrijven wellicht minder last hebben van stijgende rentes, gebruik ik de huidige volatiliteit om bestaande posities uit te breiden.”

“De verschuiving naar hernieuwbare energie is het meest uitgesproken bij de Europese nutsbedrijven als gevolg van de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Maar deze investeringen in hernieuwbare energie zullen ook elders tot veel investeringen leiden, waaronder in batterijen en andere technologieën die de vraag doen toenemen.”

“Onze analisten spreken van een groene trifecta - de kosten van hernieuwbare energie dalen, er wordt nieuwe technologie ontwikkeld, en er is een gecoördineerd energiebeleid dat de vraag stimuleert. Samen kunnen deze factoren de komende decennia voor een zeer sterke groei van hernieuwbare energie zorgen. In dit soort scenario’s worden de grote bedrijven meestal groter. Ze profiteren van hun schaalgrootte en zijn in staat om gedurende een langere periode sneller te groeien dan hun concurrenten.”

Als portfolio manager kijkt Noriko Chen ook naar China. “China was in 2019 de grootste producent van CO2 en meer dan 50% van de stroomvoorziening komt van kolengestookte elektriciteitscentrales. Maar president Xi Jinping kondigde eind 2020 aan dat zijn land koolstofneutraal wil zijn tegen 2060. Deze proactieve houding inzake decarbonisatie helpt goodwill op te bouwen tussen China en de rest van de wereld, vooral met de VS.”

“Bovendien brengt deze doelstelling een enorme investeringsgolf op gang, goed voor mogelijk 2% van het Chinese cumulatieve BBP over die periode. In een omgeving waar rendement moeilijk te vinden is, kan dit een goede sector zijn voor een belegging op de lange termijn.”