Tjarda Molenaar: Brede welvaart

Tjarda Molenaar: Brede welvaart

ESG-investing Private Equity ESG
Tjarda Molenaar-NVP-980x600.jpg

Door Tjarda Molenaar, Directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

De crisis trekt sporen door ondernemend Nederland. Toch zien we ook overtuiging en hoop dat 2021 het jaar van herstel wordt. Bovendien willen veel ondernemers en investeerders een bijzondere bijdrage leveren aan de wederopbouw van de economie. Ze willen meebouwen.

VNO-NCW presenteerde begin februari haar nieuwe beleidsvisie ‘Ondernemen voor brede welvaart’. Volgens voorzitter Ingrid Thijssen is brede welvaart een verantwoordelijkheid van ondernemers, niet een gunst.

Zonder voorbij te gaan aan het belang van kortetermijnoplossingen om uit de crisis te komen, wijst zij op de grote maatschappelijke uitdagingen die langetermijnkeuzes vereisen. Denk bij die keuzes aan een versnelling van de verduurzaming, meer economische innovatie & groei en gelijke kansen voor iedereen om daarvan te profiteren.

Het gaat niet alleen om wat goed is voor het ondernemersklimaat, maar óók om wat goed is voor de samenleving. ‘We willen meebouwen’, zegt Thijssen, namens de ondernemers.

Investeerders zijn om

Ook private equity- en venture capital-investeerders ondervinden de gevolgen van de crisis én zien een rol voor zichzelf bij het herstellen van de economie. Aanvankelijk was vanzelfsprekend alle aandacht in overleg met portefeuillebedrijven gericht op de korte termijn: focus op liquiditeit om een periode van onzekerheid te overbruggen.

Veel bedrijven en hun investeerders konden vanaf de zomer weer aan de lange termijn werken. Koers houden en blijven investeren in innovatie en groei. Toch werd het niet meer zoals het was.

Grote en internationaal georiënteerde fondsen hadden doorgaans al een ESG-beleid en rapporteerden ESG-resultaten aan hun beleggers. Voor zover investeerders nog niet overtuigd waren van het belang van ESG-integratie zijn ze door COVID-19 met hun neus op de feiten gedrukt.

Gezondheid en welzijn van medewerkers bleek van groot belang voor de veerkracht van hun portefeuillebedrijven. Zij realiseerden zich net als de ondernemers dat zij die onderwerpen niet kunnen overlaten aan de overheid, maar dat zij zelf een verantwoordelijkheid hebben.

Tot voor kort kreeg de S van ESG minder aandacht dan de E, maar ineens stonden sociale en maatschappelijke onderwerpen in gesprekken met portefeuilleondernemingen op de agenda. Investeerders ervaarden dat stakeholder value en shareholder value dicht bij elkaar liggen en dat aandacht voor ESG-factoren belangrijk is voor risicomanagement en bescherming van waarde.

Nu versnellen

Dat besef kwam geen dag te vroeg. Op 10 maart treedt de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Commissie in werking. Vanaf dat moment moeten ook private equity- en venture capital-investeerders, die claimen aan ESG-integratie te doen, kunnen uitleggen hoe dit past in hun investeringsstrategie en aangeven hoe zij daarover gaan rapporteren.

Veel partijen werken al met ESG-vragenlijsten, bepalen per investering de materiële ESG-factoren en rapporteren aan beleggers. Voor grotere transparantie moeten niet alleen de verschillende rapportagestandaarden geharmoniseerd worden.

Ze moeten namelijk ook bruikbaar blijken voor het grotere MKB en de investeerders daarin. Proportionaliteit in de disclosure-regels maakt het mogelijk ook kleinere partijen te laten mee te doen. Dan krijgt de ESG-beweging schaal.

Uiteindelijk is het in ieders belang dat het vermogen van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, wordt gebruikt voor investeringen die leiden tot een wereld waarin pensioengerechtigden van vandaag en morgen graag willen leven.

Opschalen en versnellen van ESG-integratie moet niet alleen leiden tot beter risicomanagement, maar biedt ook kansen om financiële én maatschappelijke waarde te creëren. Private equity en venture capital zijn door hun directe en langetermijnbetrokkenheid bij bedrijven en door de inzet van hun ervaring en netwerk bij uitstek geschikt om bij te dragen aan het behalen van klimaat- en milieudoelen en aan versterking van de maatschappelijke rol van bedrijven.

Zo moeten we komen tot een brede welvaart. We zijn er nog niet, maar het is een aansprekend doel en ook een verantwoordelijkheid van op de lange termijn gerichte aandeelhouders.

Dit artikel bevat een persoonlijke opinie van Tjarda Molenaar