Pimco: Geen tijd voor overdreven optimisme of het nemen van extra risico

Pimco: Geen tijd voor overdreven optimisme of het nemen van extra risico

Risk Management
Risico.jpg

De wereldeconomie zal dit jaar goede vorderingen maken op de weg naar herstel van de pandemie, vooral in de tweede helft van 2021. Dat zeggen Joachim Fels, Global Economic Advisor, en Andrew Balls, CIO Global Fixed Income in Pimco’s Cyclical Outlook 2021. In deze outlook bespreken experts van Pimco de vooruitzichten voor de wereldwijde groei, het beleid en de inflatie in 2021, samen met de implicaties voor de markten en beleggers.

Toch is een groot deel van deze groei volgens de heren echter al door de markten ingeprijsd. Beleggers moeten daarnaast oppassen voor verschillende macrorisico's die een zorgvuldige portefeuilleopbouw vereisen om eventuele hernieuwde volatiliteit op de financiële markten te kunnen weerstaan.

Basisscenario: herstel van de groei, ongrijpbare inflatie

Na een buitenmaatse inkrimping van de economische activiteit in 2020 zullen de wereldwijde productie en vraag dit jaar waarschijnlijk sterk aantrekken. De experts van Pimco verwachten vanaf ongeveer het tweede kwartaal dat, onder invloed van de verbreding van de vaccinatieprogramma’s en de voortzetting van de ondersteuning van het begrotings- en monetair beleid, de huidige zwakte als gevolg van de lockdowns in de belangrijkste economieën plaats zal maken voor een snellere groei van het bruto binnenlands product (bbp). Van een lage basis zal de groei van het mondiale bbp in 2021 naar verwachting de hoogste zijn in meer dan tien jaar.

De inflatie van de consumentenprijzen zal dit jaar waarschijnlijk slechts matig stijgen en in het algemeen in alle belangrijke economieën onder de doelstellingen van de centrale banken blijven.

Monetair en begrotingsbeleid ondersteunen de groei

De centrale banken zullen de leenkosten waarschijnlijk laag houden, zodat de overheidssteun de komende jaren kan worden voortgezet. De beleidstarieven zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk op het huidige niveau blijven of in sommige landen zelfs nog verder worden verlaagd. De opkoopprogramma’s zullen waarschijnlijk gedurende het hele jaar 2021, en waarschijnlijk ook nog lang daarna, doorgaan.

Het begrotingsbeleid blijft een belangrijke swingfactor in onze cyclische vooruitzichten. De meeste regeringen zullen het inkomen van de huishoudens waarschijnlijk blijven opvoeren door middel van overdrachten en ondersteuning van bedrijven door middel van leengaranties, subsidies en belastingvoordelen.

Drie belangrijke risico's voor de basisvooruitzichten

Een begin van ‘begrotingsmoeheid’ (waarbij de regeringen teruggaan naar een voorzichtiger houding) zou een aanzienlijk risico vormen voor het verwachte economische herstel, met name in de tweede helft van dit jaar en meer nog in 2022.

Nu China in 2021 een sterke groeidynamiek vertoont, verwacht Fels dat de beleidsmakers zich in de loop van dit jaar opnieuw zullen richten op het afbouwen van de schulden. “Wij zien een risico van een te grote aanscherping, die een sterker dan verwachte groeivertraging zou kunnen veroorzaken.”

Fels vervolgt: “De grootste onzekerheid in de economische vooruitzichten komt voort uit mogelijke littekens die een snelle terugkeer naar het niveau van vóór de pandemie van de consumentenbestedingen en de investerings- en aanwervingsbeslissingen van bedrijven zouden kunnen belemmeren of zelfs verhinderen.”

Implicaties voor beleggers

Als gevolg van de ‘push and pull’ tussen lockdowns en verminderde activiteit en de uitrol van vaccins zien zowel opwaartse als neerwaartse risico's voor de rendementen van staatsobligaties op de korte termijn, aldus Andrew Balls. “In de meeste van onze portefeuilles verwachten wij vrij neutraal te zijn ten aanzien van de totale looptijd. Wij kunnen in onze kernobligatieportefeuilles curve-versterkende posities innemen, omdat wij van mening zijn dat de centrale banken weliswaar de front-ends zullen verankeren, maar dat de markten na verloop van tijd waarschijnlijk een grotere reflatie in de langere einden van de curves zullen aanhouden.”

Hoewel Pimco weinig inflatierisico op de cyclische horizon ziet, blijven de experts van mening dat Amerikaanse Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) een redelijk geprijsde afdekking bieden tegen de hogere inflatie in de VS op de langere termijn.

Daarnaast hebben de beleggingsexperts van Pimco onder andere een voorkeur voor posities in zorgvuldig geselecteerde bedrijfsobligaties en staatsobligaties van opkomende markten in harde valuta. Wat valuta’s betreft houdt Pimco een bescheiden onderweging van de Amerikaanse dollar aan.

Hoewel risicovolle beleggingen de komende maanden goed kunnen blijven presteren door de uitrolvan het vaccinatieprogramma en stimulerend beleid, zijn beleggers in het licht van de risico's wellicht te zelfgenoegzaam geworden, stelt Fels. “Wij zien dit als een tijd voor een zorgvuldige positionering van de portefeuille en niet voor overdreven optimisme of het nemen van risico's. Gezien het over het algemeen lage niveau van de rendementen, de krappe spreads en de lage volatiliteit leggen wij de nadruk op kapitaalbehoud en zorgvuldig liquiditeitsbeheer.”

Zodra de gemakkelijke pandemie-hersteltransacties zich hebben voltrokken, verwachten de Pimco-experts een moeilijke marktomgeving. “Als actieve managers zullen wij proberen om waarde toe te voegen door middel van effectenselectie in alle sectoren, met een focus op hoogwaardige bronnen van inkomsten, en proberen de beste wereldwijde kansen te vinden”, besluit Balls.