Schroders: Optimistisch over opkomende markten dit jaar

Schroders: Optimistisch over opkomende markten dit jaar

Emerging Markets Outlook
Outlook vooruitzicht (6).png

Een coronavaccin zorgt voor optimistischer verwachtingen voor opkomende markten dit jaar, zien David Rees, Tom Wilson en James Barrineau, EM-specialisten van Schroders. Wat betekent dit voor aandelen en obligaties uit opkomende markten? 

Er is goede reden om optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor opkomende markten dit jaar. De nieuwsstroom over vaccins is bemoedigend en wekt het vertrouwen dat deze tegen de tweede helft van het jaar op grote schaal zullen zijn toegediend. Dit ondersteunt het herstel van de economie. Daarnaast geven aanhoudende budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen wereldwijd steun aan de internationale handel en economische groei. Dit zou ook gunstig moeten uitpakken voor opkomende markten. Bovendien is de consensus dat de Amerikaanse dollar verder zal verzwakken. EM-beleggingen hebben daar profijt van.

China loopt voorop

Er is groot verschil in impact van de coronapandemie op de verschillende opkomende markten. Een meerderheid ziet echter economisch herstel. Veel grote opkomende economieën zijn minder gekrompen dan aanvankelijk gevreesd, schrijft David Rees. Na een geschatte krimp van -1,9% voor 2020, verwacht Schoders een groei van +6,9% voor opkomende markten dit jaar. China gaat daarbij voorop met een economische groei van ongeveer +9%.

Aandelen opkomende markten

De ontwikkeling van vaccins zou moeten leiden tot een normalisatie van het maatschappelijk gedrag en de economische activiteit in de tweede helft van 2021 en tot 2022, waardoor een herstel van de bedrijfswinsten mogelijk wordt.

De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen is relevant voor de opkomende markten. Een regering onder leiding van Biden betekent waarschijnlijk een groter begrotingstekort in de VS en een zwakkere Amerikaanse dollar. Aandelen van opkomende markten zouden het daardoor beter moeten doen dan ontwikkelde markten. De spanningen tussen de VS en China houden waarschijnlijk aan, schrijft Tom Wilson.

Het succes van vaccins, ondersteund door de verkiezingsuitslag in de VS, heeft geleid tot een betekenisvolle verandering van het marktleiderschap in de opkomende markten. Het heeft het verwachte risico voor met name meer cyclische aandelen verminderd en leidt tot aanhoudende positieve winstherzieningen. De instroom in aandelen van opkomende markten is teruggekeerd. De sterke onderwaardering van veel cyclische bedrijven is nu gecorrigeerd, maar hun waarderingen blijven redelijk. Wilson verwacht positieve winstherzieningen.

Op de langere termijn verwacht Schroders een aanhoudende lage wereldwijde economische groei, ruime steun van de grote wereldwijde centrale banken, een ultra lage rente en lage rendementen. Dit kan betekenen dat langetermijngroeiaandelen met een asset-light bedrijfsmodel waarschijnlijk in het voordeel zullen blijven. 

EMD

James Barrineau acht de kans groot dat de Amerikaanse dollar de komende kwartalen zal verzwakken. Hij wijst hierbij op het groeiende dubbeltekort in de VS. Dit zou met name de schuld in lokale valuta, moeten helpen.

Voor opkomende markten schuld in dollars is het verschil in rendement (spread) tussen schuld van hoge kwaliteit en gelijkwaardige rente op Amerikaanse staatsobligaties slechts 14% lager dan vóór de pandemie. Hier hebben regeringen de ruimte gehad om hun begrotingstekorten te vergroten zonder hun kredietwaardigheid in gevaar te brengen. 

De spreads van hoogrentend schuldpapier uit opkomende markten blijven ruim boven het niveau van vóór de pandemie. Omdat de spanningen van een periode van lagere groei en hogere uitgaven de kredietwaardigheid van overheden en bedrijven op de proef zullen stellen, voorziet Barrineau geen verkrapping. Rendementen tussen 6 en 8% voor veel schuldpapier klinken aantrekkelijk.

Kansen in opkomende markten na de pandemie

Dorian Carell en Jerome Leibovici, multi-asset specialisten van Schroders, verwachten dat de post-pandemie periode nieuwe kansen biedt voor de opkomende markten. Zij zien hiervoor drie oorzaken:

  • Kwantitatieve verruiming wordt verrassend breed toegepast in EM

  • Reële rendementen in EMD en het inkomensverschil tussen EM-valuta's en de Amerikaanse dollar liggen op een historisch dieptepunt

  • Nu de begrotingssaldi in de hele eurozone naar verwachting zullen oplopen tot historische tekorten, worden de solvabiliteit en de houdbaarheid van de schuldenlast belangrijke onderwerpen.

 Zij achten een multi-assetbenadering essentieel om de kansen in opkomende markten te benutten:

  • Aandelen van opkomende markten zijn steeds meer gericht op groei als gevolg van de verandering in samenstelling naar technologie en Aziatische economieën

  • Staatsschulden van opkomende markten in harde valuta kunnen een portefeuille consistentie bieden

  • Bedrijven uit opkomende markten zijn van relatief hoge kwaliteit en bieden mogelijkheden voor diversificatie

  • Schuldpapier in lokale valuta biedt momenteel tactische mogelijkheden

  • REITS en hybride schuldpapier bieden diversificatie en kansen voor blootstelling aan een ​​minder benut deel van de markt

  • Een combinatie van deze beleggingscategorieën kan een verdere verbetering bieden van het risicogewogen rendementsprofiel van een portefeuille.