ANP Expert Support: Nu doorpakken om economie te veranderen en zo klimaat te verduurzamen

ANP Expert Support: Nu doorpakken om economie te veranderen en zo klimaat te verduurzamen

Duurzaam (3).jpg

Dit is een expertquote van Cees-Jan Pen van Fontys, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: ABN AMRO: 82 procent Nederlanders bezorgd over opwarming aarde

Dat de bezorgdheid van Nederlanders over klimaatverandering toeneemt, is een goede eerste stap in de richting van een duurzame samenleving en economie. Uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat de coronacrisis door Nederlanders ook gezien wordt als een kans voor het klimaat. Dat is alleen maar goed, zo stelt lector Cees-Jan Pen van Fontys, een van de aanjagers van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie. Tegelijkertijd biedt een meer duurzame economie ook veel nieuwe banen zoals een paar geleden de SER al aantoonde. Het gaat alleen al om 100.000-banen.

Pen: 'Klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder, zelfs in Nederland. Zo hebben we jaar op jaar een warmterecord, natuurgebieden worden te droog, binnensteden worden echte hittesteden en huizen verzakken door langdurige droogte. Willen we het tij keren, dan moeten we niet alleen over windmolens en zonnepanelen praten, maar vooral ook over hoe wij onze samenleving en economie inrichten. We moeten de discussie gaan voeren over hoe we in de toekomst economisch en maatschappelijk moeten gaan handelen. Laten we alle energie stoppen in doorpakken in plaats van die zinloze achterhoedegevechten of het toch niet iets minder erg is en of het wel aan de mens ligt.'

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de financiële herstelpakketten van de overheid niet alleen economisch herstel maar ook snellere verduurzaming tot doel moeten hebben. 'Met veel genoegen hoorde ik Peter Wennink CEO van ASML dit weekend op Buitenhof een bezield pleidooi houden de bedragen voor het Wobke-Wiebes fonds in te zetten voor de energietransitie,' aldus Pen. Nu de samenleving toch opnieuw moet worden vormgegeven door de coronacrisis, vindt meer dan de helft van de Nederlanders dat dit het moment is om duurzaamheid hoog op de politieke agenda te zetten. 'Crises zijn nodig om tot nieuwe inzichten te komen. Of als het inzicht er eenmaal is, dat het systeem niet meer past bij de realiteit. Wij mensen zijn de enigen die het systeem gezamenlijk kunnen veranderen. De uitkomsten van deze Ipsos peiling zijn meer dan hoopgevend en sluiten perfect aan op steeds bredere notie dat ons economisch systeem op de schop moet en we anders naar groei moeten kijken.'

Cees-Jan Pen is Lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio bij Fontys.