MFS: ECB houdt kruit droog

MFS: ECB houdt kruit droog

Inflation ECB
Stocks.jpg

Hieronder vindt u een kort commentaar van Annalisa Piazza, analist voor de obligatiemarkt bij vermogensbeheerder MFS, in aanloop naar de ECB-vergadering van donderdag.

De inflatie is ingezakt en de grote vraag is hoe de Europese Centrale Bank daarmee om zal gaan. Annalisa Piazza, analist voor de obligatiemarkt bij de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS verwacht dat de ECB voorzichtigheid betracht wat betreft inflatieprognoses. Zij denkt dat de recente inflatiedaling terug te zien zal zijn in de verwachtingen: de krimp zet eerst door voordat de inflatie langzaam weer stijgt. De deflatiedruk wordt vooral veroorzaakt door aan corona-gerelateerde verstoringen en de btw-verlaging in Duitsland. “Daarom is er nog geen reden tot paniek. De lagere inflatie zal waarschijnlijk aanleiding zijn tot een aanpassing van het PEPP-programma.”

“Ook al hoort de ECB geen commentaar te geven op koersfluctuaties van de euro, een sterkere munt kan de groei en het inflatieprofiel van de eurozone in gevaar brengen. Topeconoom Lane van de ECB heeft al aangegeven dat de waarde van de euro er wel degelijk toe doet, waarop de eurokoers meteen daalde ten opzichte van de dollar. We verwachten niet dat Lagarde eenzelfde bericht de wereld in zal sturen donderdag, maar zij zal waarschijnlijk wel aangeven dat koersschommelingen mogelijk slecht zijn voor het te voeren monetaire beleid”, aldus Piazza. 

“Over het algemeen zal het beeld voor zowel groei als inflatie waarschijnlijk somber blijven en de voortzetting van de huidige accommoderende beleidskoers stutten. In de zomer zijn de PEPP-aankopen vertraagd. Er is dus nu meer ruimte om het programma tot ver in 2021 voort te zetten en we vermoeden dat de ECB wacht op nieuwe data om te bepalen waar we ons precies economisch bevinden. Aangezien de reële rentetarieven buitengewoon ondersteunend blijven, de liquiditeitscondities op recordhoge staan en de spreads op het krappe niveau van vóór de pandemie liggen, vermoeden wij dat het ECB-bestuur zichzelf meer tijd gunt om plannen te maken”, meent Piazza. “Het feit dat niemand weet of er een tweede coronabesmettingsgolf komt en hoe die zal uitpakken en of  die de toekomstige vraag ondermijnt, rechtvaardigt een gematigde communicatie, maar we vermoeden dat het bestuur haar kruit drooghoudt voor het geval het economische klimaat verslechtert.” 

“Voor markten betekent dit dat de belangrijkste rentetarieven de komende jaren hoogstwaarschijnlijk laag blijven. De flexibiliteit van PEPP - dat loopt tot medio 2021 op basis van de huidige richtlijnen - maakt dat Europese staatsobligaties teun ondervinden van verslechterende fundamentele kredietvoorwaarden. Samen met de positieve bijdrage van het herstelfonds, zullen de spreads van deze staatsobligaties waarschijnlijk binnen de perken blijven”, concludeert Piazza.