IG: Goud blijft stijgen

IG: Goud blijft stijgen

Asset Management
Goud1.jpg

De goudprijs zet de rally van afgelopen weken voort, zegt Salah Bouhmidi van broker IG. “Aan het begin van de week klom het edelmetaal naar een recordhoogte van zo’n $1.981. Technisch gezien zou het psychologische niveau van $2.000 de komende dagen kunnen worden getest.” Daarnaast ziet de expert van IG nog een aantal meer fundamentele factoren, die een verdere stijging van de goudprijs ondersteunen.

De coronapandemie is tot dusver niet ingedamd, integendeel, ze breidt zich steeds verder uit. Met name de situatie in grote landen als de VS, Brazilië en India lijkt volledig uit de hand te lopen. Dit zorgt voor onrust onder beleggers. Naar verwachting zullen regeringen en centrale banken nieuwe hulppakketten moeten optuigen om de markten te ondersteunen.

In deze pakketten schuilt het gevaar voor een stijgende inflatie, aldus Bouhmidi. Immers, de nieuwe hulppakketten van regeringen en centrale banken zullen het toch al hoge schuldniveau verder aanwakkeren. De EU heeft onlangs tijdens haar speciale top besloten tot een groot steunpakket voor de lidstaten. Andere regio's zouden snel kunnen volgen en wereldwijd de neiging tot inflatie kunnen verhogen. De vraag naar goud zal dan toenemen aangezien het wordt beschouwd als een klassieke ‘safe haven’ in periodes van hoge geldontwaarding.

Een andere factor die volgens Bouhmidi niet mag worden verwaarloosd, is de weer oplaaiende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. “Maatregelen zoals een ontkoppeling van China door de VS en het door de Amerikanen gedomineerde financiële wereldsysteem kan een ​​nieuwe financiële crisis veroorzaken. Het handelsconflict zal de goudprijs fundamenteel blijven ondersteunen.” 

De huidige negatieve correlatie tussen goud en de reële rente in de VS speelt ook een belangrijke rol. In de VS is de reële rente gedaald tot -0,9%, het laagste niveau sinds 2012. Naar verwachting zal het monetaire beleid de rente gedurende lange tijd laag houden om zo het economisch herstel met goedkoop geld te ondersteunen. Daarbij komt nog de beperkte toename van het aanbod van goud, aangezien gouddelvers momenteel hun investeringen beperken en hun voorraden opraken.

Goud vs. Real Rate VS

IG tabel 1

Voor beleggers die een scherpe tegenbeweging verwachten is Bouhmidi minder positief. De stijging van de afgelopen periode is niet tot stand gekomen door grote, speculatieve beleggers zoals hedgefondsen. Hun posities in goud stegen de afgelopen week slechts licht en liggen nog steeds aanzienlijk onder het niveau van begin maart.

IG tabel 2

Tenslotte noemt Bouhmidi de huidige zwakte van de dollar een andere steun voor de goudprijs. Het vertrouwen van beleggers in de dollar is afgenomen. De dollarindex, die de sterkte van de dollar meet ten opzichte van de valuta's van de zes belangrijkste handelspartners van de VS, daalde tot het laagste niveau sinds september 2018. Bovendien handelt van de 50 belangrijkste dollar-valutaparen slechts zo’n 30% boven de significante 200 dagen lijn, wat een aanzienlijke zwakte van de dollar betekent. “Goud heeft tot op zekere hoogte de rol van de Amerikaanse dollar als toevluchtsoord in tijden van crisis op zich genomen. De correlatie tussen goud en de Amerikaanse dollar is momenteel zelfs op korte termijn negatief.”

IG tabel 3