Vanguard: 3% krimp wereldwijd, 10% krimp eurozone als gevolg van COVID-19

Vanguard: 3% krimp wereldwijd, 10% krimp eurozone als gevolg van COVID-19

Coronacrisis
Recessie2.jpg

Door Alexis Gray, Senior Econoom bij Vanguard Europe

De wereldwijde covid-19-pandemie heeft de economie vooral geraakt door de lockdowns en de anderhalvemeter-maatregelen. Nu deze weer versoepelen en de productie weer op gang komt, verwachten we dat economische activiteit in eerste instantie zal herstellen. Maar we voorzien ook dat het herstel vervolgens maar langzaam zal gaan. Consumenten zullen namelijk terughoudend blijven met persoonlijk contact, uit angst het virus op te pikken. Daarom verwachten we in 2020 een wereldwijde economische krimp van het bbp van 3%.

Kijken we verder in de toekomst, dan denken we niet dat de economische activiteit – die überhaupt permanente littekens opgelopen heeft – voor het eind van 2021 terugveert tot het oude (of ‘nieuwe normale’) niveau. Sectoren met veel persoonlijk contact, zoals toerisme en de horeca, zullen hier vooral last van hebben.

De enorme steunmaatregelen op de arbeidsmarkt hebben de werkloosheidscijfers in Europa voorlopig laag weten te houden. Maar zodra deze regelingen aflopen, verwachten we een historische stijging van het werkloosheidspercentage, al zal dat percentage geleidelijk weer dalen naarmate de crisis minder wordt.

In de eurozone en het Verenigd Koninkrijk lijkt het virus inmiddels grotendeels onder controle. Het aantal nieuwe besmettingen en dodelijke slachtoffers wordt steeds lager in het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Lockdowns worden dan ook steeds meer opgeheven: ook bedrijven die geen essentiële producten leveren, zoals de horeca, mogen weer open. Ook reizen over de grens wordt weer aangemoedigd door verschillende landen die voor een groot deel afhankelijk zijn van toerisme. De meest recente mobiliteitscijfers laten zien dat de wereldwijde activiteit door het versoepelen van lockdowns enorm is gestegen – al gaat het in het VK en de VS wat langzamer. We verwachten een economische krimp van 10% in 2020 in de eurozone en van 9% in het Verenigd Koninkrijk.

Wat betreft specifieke beleidsmaatregelen, zien we dat het ECB meer dan € 1,34 biljoen heeft uitgegeven in het kader van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Dit programma is bedoeld om kredietkosten laag te houden en balansen te stabiliseren. Een tweede welkome en grote stap is het historische noodfonds van € 750 miljard, waar de EU-landen recentelijk een akkoord over sloten. Dit fonds verstrekt subsidies en leningen aan de EU-landen die het hardst geraakt zijn.

De grootste risico’s voor de economie liggen op het gebied van gezondheid. Aan de ene kant kan het opheffen van de lockdowns leiden tot een tweede golf van besmettingen, waardoor maatregelen weer moeten worden opgeschroefd en landen weer op slot gaan. Nieuwe lockdowns zullen economieën opnieuw enorm beschadigen en zorgen voor een dubbele recessie en nog meer werkloosheid. Wat ons betreft is dit het grootste risico voor de Europese economie.

Om toch te eindigen met een positieve noot, is aan de andere kant de kans zeer aanwezig dat een medicijn voor het virus in de komende maanden voor veel mensen beschikbaar wordt. Een belangrijk opwaarts risico dus, al lijkt dit scenario ons minder waarschijnlijk dan het neerwaartse risico dat we hierboven beschreven.