Robeco: Rendement staatsobligaties wel betrouwbaar te voorspellen

Robeco: Rendement staatsobligaties wel betrouwbaar te voorspellen

Analyse
Berekeningen3.jpg

In de afgelopen decennia hebben veel empirische onderzoeken de voorspelbaarheid van rentetarieven onderzocht. Volgens Robeco leverden die tot dusver gemengde resultaten op. Nieuw onderzoek van de vermogensbeheerder toont nu aan dat kapitaalmarktrentes wel betrouwbaar zijn te voorspellen.

Beleggers proberen al langere tijd een manier te vinden om obligatiebewegingen systematisch te voorspellen. In hun nieuwe onderzoek getiteld ‘Predicting Bond Returns: 70 years of International Evidence’ analyseerden Guido Baltussen, Olaf Penninga and Martin Martens, van Robeco’s Quant Team, een unieke dataset en vonden ze consistent bewijs van voorspelbaarheid van de obligatiemarkt: rentetarieven zijn relatief nauwkeurig te voorspellen.

Dit geldt niet alleen voor rentedalingen, maar ook voor rentestijgingen. Op basis van variabelen als waarde, momentum, economische groei en inflatie komen de onderzoekers tot een sterke voorspelling van de renteontwikkeling.

Hun bevindingen gelden voor alle staatsobligatiemarkten, en voor elk decennium sinds de start van de steekproef (1950). Verder zijn de resultaten onafhankelijk van economische omstandigheden, ook tijdens langdurige perioden van stijgende (zoals in de jaren ‘60 en ‘70) of dalende tarieven, gedurende de drie decennia daarna.