T. Rowe Price: EM-bedrijfsobligaties bloeien op

T. Rowe Price: EM-bedrijfsobligaties bloeien op

EMD
Yoram Lustig_T Rowe Price.jpg

EM-bedrijfsobligaties worden door velen nog steeds beschouwd als een niche-belegging en is daarom niet zo prominent aanwezig in portefeuilles als andere beleggingscategorieën. Dat zou echter wel eens kunnen veranderen, meent Yoram Lustig, Head of Multi‐Asset Solutions, EMEA, bij T. Rowe Price. Aangezien beleggers hun portefeuilles zo positioneren dat ze kunnen profiteren van het economische herstel na het coronavirus, kan de unieke combinatie van kenmerken van EM-bedrijfsobligaties ervoor zorgen dat daar steeds meer vraag naar zal ontstaan. 

  • Assetprijzen in opkomende markten (EM) staan aan de vooravond van een langdurige reflatie, omdat ze profiteren van drie grote trends in ontwikkelende landen: groei, demografie en gematigde inflatie.
  • EM-bedrijfsobligaties presteren goed bij zowel een rentestijging als een rentedaling door hun relatief hoge yield, korte looptijd en potentieel voor het verkleinen van de spreads.
  • In een multi-asset portefeuille bieden EM-bedrijfsobligaties spreidingsvoordelen en een bron van rendement.
Niet alleen hebben EM-bedrijfsobligaties geprofiteerd van de seculiere trends die EM aantrekkelijk maken om in te beleggen, ze hebben ook kenmerken die deze beleggingscategorie onderscheidt van andere vormen van EM-beleggingen. De mix van historisch aantrekkelijke rendementen, een relatief lage looptijd en een lage correlatie met staatsobligaties maken het een aantrekkelijke optie voor beleggers die een hoger rendement zoeken en het risico van hun obligatie- en multi-assetportefeuilles willen diversifiëren. 
Drievoudige EM-bonus: groei, demografie en gematigde inflatie 
EM-beleggingen profiteren van een 'drievoudige premie’: groei, demografie en gematigde inflatie. De groeipremie heeft betrekking op het tempo van de economische groei van de opkomende markten, die recentelijk is geconvergeerd met het groeipercentage van de ontwikkelde markten in de jaren tachtig en die - zoals voorspeld door het IMF - de komende jaren op dit niveau zal blijven. Sinds 2000 zijn de opkomende markten consequent in een hoger tempo gegroeid dan de ontwikkelde markten en hoewel de economische expansie van de opkomende markten de afgelopen jaren is vertraagd, biedt deze nog steeds een groeipremie ten opzichte van de ontwikkelde economieën.
De demografiepremie bestaat omdat het percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder in de opkomende markten hetzelfde is als in de ontwikkelde landen in het begin van de jaren zeventig. Dit geeft de EM-landen een voordeel ten opzichte van de ontwikkelde wereld: Niet alleen profiteren de opkomende markten van een jongere beroepsbevolking en een betere afhankelijkheidsratio, ze hebben ook bevolkingen die sneller groeien als er een hoger vruchtbaarheidscijfer is. Bovendien zal de coronacrisis waarschijnlijk een grotere impact hebben op de oudere bevolkingen van de ontwikkelde markten dan op de jongere bevolkingen van sommige opkomende economieën. 
Verschillende ontwikkelingen dragen bij aan een veranderingspremie voor opkomende markten. De belangrijkste daarvan is dat de gematigde inflatie in de opkomende markten betekent dat in de komende decennia de monetaire voorwaarden kunnen worden versoepeld om de groei verder te stimuleren. Er is geen noodzaak om de rente hoog te houden om de inflatie te bestrijden. Andere structurele veranderingen waarvan EM-activa profiteren, zijn onder meer de fundamenteel verbeterde groei en begrotingsdiscipline van de EM-regeringen en de verbetering van het ondernemingsbestuur. De structuur van veel van deze economieën is ook veranderd omdat ze niet langer worden gedomineerd door industriële productie en natuurlijke hulpbronnen, maar een meer evenwichtige economie hebben, met inbegrip van een bloeiende dienstensector. Deze veranderingen zouden de opkomende economieën en de bedrijven die daarin actief zijn, moeten ondersteunen.
De unieke kenmerken van EM-bedrijfsobligaties 
Lustig meent dat EM-bedrijfsobligaties unieke eigenschappen bieden die betekenen dat ze goed gepositioneerd zijn om in verschillende scenario's goed te presteren. Zo bieden EM-bedrijfsobligaties een aantrekkelijk rendement, dat bijna gelijk is aan dat van high yield obligaties en EM-staatsobligaties in harde valuta. De looptijd van de EM bedrijfsobligaties-index is korter dan die van staatsobligaties uit EM- en ontwikkelde markten (DM) en de meeste investment grade DM-bedrijfsobligaties. De gemiddelde kredietkwaliteit van EM-bedrijven is BBB-, net als die van EM-staatsobligaties in harde valuta, terwijl die van wereldwijde high yield BB is. Met andere woorden, EM-bedrijfsobligaties en staatsobligaties hebben een gemiddelde investment-grade credit rating. Het gebrek aan obligaties met een CCC-rating en obligaties met een "frontier"-rating in EM-bedrijfsobligaties betekent dat de activaklasse een lager structureel staartrisico heeft dan EM-staatsobligaties in harde valuta en high yield obligaties. 
Het profiel van de markt voor EM-bedrijfsschulden is in de loop van de tijd verbeterd: Begin 2020 was ongeveer 70% van de EM-bedrijfsschuld investment grade, vergeleken met minder dan 40% aan het begin van 2000. Deze verbetering van de kredietkwaliteit is het gevolg van twee belangrijke factoren: ten eerste van de fundamentele verbeteringen in de EM-landen en bedrijven als gevolg van de groei en de begrotingsdiscipline, en ten tweede van een verandering in de samenstelling van de index, waarin Aziatische bedrijfsschuld van hogere kwaliteit sinds 2015 sterk is vertegenwoordigd. Als deze trends zich voortzetten, zullen de spreads tussen EM- en DM-obligaties in de loop van de tijd kleiner worden, waardoor de prestaties van EM-bedrijfsobligaties een nieuwe impuls zullen krijgen. 
Omdat EM-bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollars zijn gedenomineerd, brengen ze geen valutarisico met zich mee voor portefeuilles in dollars. Voor niet in dollar luidende portefeuilles kan de valuta ofwel gemakkelijk worden afgedekt (gezien de liquiditeit van de Amerikaanse dollar) naar de basisvaluta van de portefeuille, ofwel ongedekt blijven (gezien de interesse in de Amerikaanse dollar). Aangezien de Amerikaanse dollar een veilige havenvaluta is, kan de blootstelling aan de Amerikaanse dollar tijdens sommige stressvolle economische scenario's een daling beperken. 
Sinds 2002 hebben EM-bedrijfsobligaties slechts drie jaar negatieve rendementen gehad, waarvan twee jaar met rendementen die niet slechter waren dan -1,5%. Het enige jaar met een significante daling van bijna -17% was 2008 - het jaar van de wereldwijde financiële crisis - maar in het daaropvolgende jaar was er een opleving van meer dan 37%. Tot nu toe zijn de EM-bedrijfsobligaties in 2020 met ongeveer 8% gedaald. Langetermijnbeleggers die niet in paniek raken vanwege één slecht jaar zijn beloond voor het beleggen in EM-bedrijfsobligaties.