Capital Group: Opkomende markten en IT-sector blijken bij uitzondering defensief

Capital Group: Opkomende markten en IT-sector blijken bij uitzondering defensief

Emerging Markets Equity Technology
Grafiek koers omhoog.jpg

Richard Carlyle, equity investment director bij Capital Group, beantwoordde in een call met klanten enkele vragen over hoe de verschillende aandelensectoren reageren op de huidige, volatiele markt:

“Het is de eerste keer in mijn carrière dat de opkomende markten een defensieve factor zijn geweest tijdens een crisis. De Chinese aandelen hebben veerkracht getoond en ongeveer 15% YTD verloren, dat is veel beter dan het verlies van 30% of meer dat de Amerikaanse en Europese aandelen hebben geleden. Dit is waarschijnlijk te danken aan de snelle en krachtige maatregelen die China heeft genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen, en waardoor de zaken daar nu beginnen te normaliseren. Bovendien zien we dat de Chinese multinationals die gespecialiseerd zijn in e-commerce, internet en technologie zoals Alibaba en Tencent, profiteren van de toegenomen vraag naar hun diensten.”

“Ook de IT-sector hield goed stand tijdens deze uitverkoop, wat vrij ongebruikelijk is in perioden van marktstress in vergelijking met vroegere uitverkopen. Bovendien is bijvoorbeeld de koers van het aandeel van e-commercebedrijf Amazon dit jaar onveranderd, omdat ze profiteren van de extra vraag naar levering aan huis en van de webservices die ze leveren.”

“Dividendaandelen daarentegen hebben opmerkelijk minder veerkracht getoond. Dit is deels om technische redenen, omdat een aantal AVA's is uitgesteld. Maar er zijn ook vrij snel dividendbesparingen geweest naarmate bedrijven overgingen op het behoud van contant geld. De traditioneel hogere dividendbetalers in de olie-industrie en de banksector zien er op dit moment bijzonder kwetsbaar uit, en zijn geneigd om het dividend te verlagen in een omgeving waarin andere bedrijven hetzelfde doen.”

Lange termijn

“Angst en onzekerheid zijn de vijand van beleggen met een blik op de lange termijn. Daarom is het belangrijk om te blijven focussen op de andere kant van het dal, en na te denken over wie de winnaars zullen zijn. Tijdens de vorige crisis in 2008 was het erg moeilijk om die andere kant van het dal te zien, omdat we niet wisten hoe de toekomst van de banksector eruit zou zien. Maar China is door de pandemie heen gekomen door vroeg zeer strenge maatregelen te nemen. Dat kan ons een idee geven van hoe de situatie er voor de VS en voor Europa in de toekomst uit kan zien.”

“COVID-19 zal bijvoorbeeld een aantal bestaande langetermijntrends versnellen. De vraag naar digitale diensten zoals sociale media en home entertainment zal blijven toenemen. Ook bedrijven die thuiswerken mogelijk maken zullen van de crisis moeten profiteren. Ook cashless payments bedrijven zullen het goed blijven doen aangezien online aankopen zullen toenemen. Op langere termijn zullen mensen opnieuw meer willen reizen als deze pandemie achter de rug is. Toerisme en de reissector zullen zich herstellen, maar dat kan nog enige tijd duren.”