ECR Research: Slechte hand voor iedereen

ECR Research: Slechte hand voor iedereen

Coronacrisis
Andy Langenkamp_980x600.jpg


Door Andy Langenkamp, Senior Political Analyst, ECR Research


'You've got to know when to hold 'em
Know when to fold 'em
Know when to walk away
And know when to run'

Kenny Rogers – The Gambler

Door de coronacrisis zitten er nog maar heel weinig goede kaarten in het economische spel. Een spook waart door Europa en alle machten in Europa hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden, om Karl Marx te parafraseren. Echter, die uitspraak gaat niet geheel op: het coronamonster heeft nog steeds niet alle Europese landen verenigd in een gecoördineerde, gezamenlijke strijd.

De uiteenlopende nationale aanpakken hadden en hebben vaak een nationalistische insteek. Landen zetten elkaar in eerste instantie de voet dwars door het verbieden van exporten van medische hulpmiddelen, nieuwbakken ECB-president Lagarde blunderde en zo waren er meer zorgelijke voorbeelden van een haperend Europa.

Intussen is de koers gelukkig wat verlegd. Lagarde moest door het stof en de ECB kondigde grootschalige maatregelen aan, waaronder een opkooppakket van €750 miljard en het feitelijk nog verder oprekken van het eigen mandaat. Landen draaiden exportverboden terug, kwamen achter elkaar met enorme fiscale stimuleringsinitiatieven en legden het sociale en economische leven stil om de virusverspreiding te remmen.

Het onderdrukken van het virus – zoals onder andere Singapore en Taiwan vooralsnog gelukt lijkt – is niet meer mogelijk; vertragen is de enige optie. Rond deze dagen blijkt of strenge Italiaanse social distancing regels vruchten hebben afgeworpen: deze zijn nu twee weken van kracht en de incubatietijd van het virus wordt op 5 tot 14 dagen geschat. De cijfers van de afgelopen twee dagen stemmen licht hoopvol. De markten zijn er vandaag - op het moment van schrijven althans… - in elk geval positief over, met de Italiaanse beurs op kop.

Hoe dan ook staat Europa de komende weken een golf aan besmettingen en sterfgevallen te wachten met navenante strenge sociale isoleringsmaatregelen. Een recessie en herstel in V-vorm – een korte, zeer diepe val gevolgd door een (bijna) even snelle en sterke wederopleving – is uit beeld verdwenen.

Een U-vormige crisis is nu nog het minst slechte scenario. Hierbij houdt de recessie het grootste deel van het jaar aan. Overheidsfinanciën worden volledig uit het lood geslagen, lange periodes van werktijdverkorting zijn onontkoombaar, bedrijven met weinig buffers halen het niet en de werkloosheid loopt sterk op.

Een L-vormige recessie/depressie wordt een almaar reëler scenario gezien de voortslepende pandemie en de enorme schulden die straks zijn opgebouwd als de crisis enigszins onder controle is. Hierbij loopt de economie blijvende schade op, vallen vele bedrijven om, loopt de werkloosheid torenhoog op, is een financiële crisis waarschijnlijk en kan zelfs de Eurozone ploffen.

De nachtmerrie van het onzichtbare coronaspook is voorlopig niet voorbij.


ECR Research publiceert al 40 jaar volledig onafhankelijke analyses op het gebied van asset allocatie, wereldwijde financiële markten, politiek en valuta- & rentemarkten.

Lezers van Financial Investigator kunnen kosteloos kennismaken op www.ecrresearch.com
.