Pictet AM: Reden voor optimisme over Britse aandelen en opkomende markten

Pictet AM: Reden voor optimisme over Britse aandelen en opkomende markten

Brexit Emerging Markets Equity UK
Wereld vooruitzichten.jpg

Vermogensbeheerder Pictet AM begint het jaar met een overwogen positie in zowel aandelen uit het Verenigd Koninkrijk als die uit opkomende markten. Met de overtuigende verkiezingsuitslag in het voordeel van de Britse premier Boris Johnson lijkt er een einde te komen aan de Brexit-impasse.

Daarnaast neemt de handelsspanning tussen Washington en Beijing af door de nog te ondertekenen handelsovereenkomst, hetgeen gunstig is voor opkomende landen. Met name de landen die blootgesteld zijn aan de vraag vanuit China.

Britse aandelen

Pictet AM heeft de weging in Britse aandelen bijgesteld van neutraal naar overwogen. Buitenlandse beleggers hebben vooralsnog te weinig oog voor de Britse aandelenmarkt, vindt de Zwitserse vermogensbeheerder, en verwacht, naarmate de politieke spanning afneemt, een toename in beleggingen.

Britse bedrijven zijn globaal gezien zeer aantrekkelijk gewaardeerd – volgens de berekening van Pictet AM een koerswinstverhouding van 14 en een dividend van vijf procent (tweemaal de MSCI All Country World index).

Opkomende markten

Naast Britse aandelen is Pictet AM overwogen in zowel aandelen als obligaties uit opkomende markten. De vermogensbeheerder verwacht dat deze in de toekomst profiteren van een zwakkere dollar en van de verwachte overheidsinvesteringen en monetaire stimulansen van China in de komende maanden.

Hoewel een groot deel van het obligatie-universum zorgelijk duur oogt, is dit niet het geval bij opkomende markten. Aangezien Pictet AM voorziet dat de druk op consumentenprijzen afneemt, behoudt de vermogensbeheerder hierin een overwogen positie. Deze druk neemt af doordat de inflatiekloof tussen opkomende markten en de ontwikkelde wereld de laatste jaren afneemt, hetgeen de centrale banken in opkomende landen de ruimte geeft voor renteverlagingen.

Daarnaast is het reële rendement op obligaties uit opkomende markten bijna 300 basispunten hoger dan die van ontwikkelende markten.

Tenslotte zijn de valuta’s van opkomende markten goedkoop ten opzichte van de dollar.

Met name Mexicaanse en Russische schuld zijn favoriet bij de vermogensbeheerder. In beide landen neemt de groei toe, heeft de overheid een begrotingsoverschot, is de schuld ten opzichte van het bbp wereldwijd een van de laagste en ligt de inflatie ver onder de vier procent.