CME: Cash-equitization met E-mini Equity Index Futures

CME: Cash-equitization met E-mini Equity Index Futures

Partner news
cash-equitization_600x600.jpg

Contanten vormen een onmisbare component in vrijwel iedere beleggingsportefeuille. Een portefeuille bevat contanten om operationele redenen, zoals het beheer van inschrijvingen/ terugkopen, en na ontvangst van inkomsten, zoals dividenden. Niet-belegde contanten kunnen het rendement van de portefeuille negatief beïnvloeden, waardoor deze minder goed presteert dan de benchmark of vergelijkbare fondsen uit de sector. Via het gebruik van aandelenindexfutures kan een portefeuillebeheerder zijn beheer optimaliseren en voorkomen dat het rendement negatief wordt beïnvloed door de aanwezigheid van contanten in een portefeuille. Dit proces noemt men cash-equitization, waarbij het rendement van een index wordt gerepliceerd door futures. Zo kan de portefeuille volledig worden belegd en zijn er toch contanten beschikbaar voor het beheer van de in- en uitgaande kasstromen van het fonds.

Klik hieronder voor het volledige artikel:

Attachments