Juno Selection Fund: Na negen maanden op een rendement van ruim 20%

Juno Selection Fund: Na negen maanden op een rendement van ruim 20%

Asset Management
Grafiek groei.jpg

Het Juno Selection Fund heeft over de eerste negen maanden van 2019 een rendement van 20,6% behaald. Het derde kwartaal zelf werd afgesloten met een rendement van -3,8%. Hiermee presteert het fonds beter dan de vergelijkbare Europese index: de EMIX Smaller European Companies Index (net) steeg gedurende het derde kwartaal met +0,6%, maar komt na drie kwartalen op een lager koersrendement van +15,5%. De Nederlandse AEX index (dividenden geherinvesteerd) steeg in het derde kwartaal met +4,2% en staat op +22,2% voor het jaar.

Afgelopen 1 oktober was het precies een jaar geleden dat het Juno Selection Fund dicht ging en het niet meer mogelijk was om (bij) te storten. Frans Jurgens, directeur en medeoprichter van Juno: “Wij merken dat bij veel mensen de vraag leeft of en wanneer het fonds weer open zal gaan. Het geringe aantal uitschrijvingen gedurende de afgelopen 12 maanden, heeft ons echter doen besluiten om het fonds vooralsnog niet te heropenen voor bijstortingen of nieuwe inschrijvingen”. Mogelijk zullen de omstandigheden in de toekomst een heroverweging van dit besluit verlangen.

De focus van het Juno Selection Fund ligt bij aandelen van kleine en middelgrote Europese (familie-) bedrijven. Lennart Smits, directeur en medeoprichter van Juno: “We hebben de doelstelling om alleen díe bedrijven te selecteren, die als groep jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen van 10-15%.  Net als in voorgaande jaren, zal ook in 2019 de winstgroei naar verwachting weer binnen deze bandbreedte vallen, ondanks de zeer lage inflatie die we momenteel wereldwijd kennen. Die mooie winstgroei maakt dat we vol vertrouwen blijven dat we aantrekkelijke rendementen kunnen blijven realiseren voor onze participanten”.