Schroders: Wat is de impact van geopolitieke risico’s?

Schroders: Wat is de impact van geopolitieke risico’s?

Risk Management
0407 Keith Wade.jpg

Beleggers moeten rekenen met een toename van de geopolitieke risico’s in de komende jaren. Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders, heeft onderzocht in hoeverre dit impact heeft op de beleggingsportefeuilles en welke strategie beleggers het beste kunnen volgen als geopolitieke risico’s toenemen.

Geopolitieke risico’s zijn een van de ontwrichtende factoren waarmee beleggers rekening moeten houden. Ze kunnen op verschillende vlakken tot uiting komen, van militaire conflicten en klimaatverandering tot een Brexit. Schroders monitort daarom de relaties tussen landen op politiek, economisch en militair terrein. Om het risico te meten kan gebruik gemaakt worden van de GPR, de Geopolitical Risk Index, ontwikkeld door economen van de Fed.

Onzekerheid is ongewenst
Geopolitiek risico creëert onzekerheid en dat is iets waar beleggers niet van houden. Het heeft effect op economieën en financiële markten. Als het geopolitiek risico toeneemt dan stellen bedrijven investeringen uit en houden consumenten de hand op de knip. De ontwikkelaars van de GPR ontdekten dat een significante stijging van de GPR leidt tot een zwakkere economische activiteit en lagere marktrendementen.

Gerucht of feit?
Beleggers worden risicomijdend als geopolitieke risico’s toenemen. Dat heeft een negatief effect op de rendementen van aandelenmarkten. Kapitaalstromen naar opkomende markten nemen af, terwijl juist meer kapitaal stroomt naar ontwikkelde markten. Het viel de onderzoekers op, dat de markten meer geraakt worden door de dreiging van een geopolitiek risico, dan door een feitelijke gebeurtenis. Dat bevestigt de beurswijsheid: koop op het gerucht en verkoop bij het feit.

Volgens Wade zijn er twee factoren aan te wijzen die het geopolitieke risico verhogen:
De opkomst van China - tegen het eind van het volgende decennium zal het BBP van China net zo groot zijn als van de VS. Dat heeft gevolgen voor de verhouding tussen beide landen.
De opkomst van het populisme - de stagnatie in de loongroei en de toenemende ongelijkheid leidt tot onvrede. Populisten profiteren van dit thema en wijzen met de vinger naar globalisatie, outsourcing en immigratie als oorzaken.

Geopolitieke spanningen kunnen leiden tot lagere aandelenkoersen en juist betere prestaties van safe havens. Opvallend is dat aandelen doorgaans aanvankelijk dalen als risico’s zich aandienen, maar meestal binnen een paar maanden sterk herstel vertonen.

Neem risico serieus
Wade onderzocht de interacties tussen geopolitieke risico’s en marktreacties. Daaruit concludeert hij dat beleggers het risico in acht moeten nemen bij tactische keuzes, beleggen in safe havens als er spanning ontstaat, levert een beter risicogewogen rendement.

Voor zijn onderzoek heeft Wade een veilige portefeuille (50% in langlopende Amerikaanse staatsobligaties en de rest gelijk verdeeld over goud, Zwitserse frank en Japanse yen) en een risicovolle portefeuille (50% in S&P500 en de rest gelijkmatig verdeeld over de MSCI World en MSCI EM Equity indices). samengesteld en gekeken hoe die reageerden in tijden van piekende geopolitieke spanningen. De portefeuille met veilige beleggingen blijkt een hoger risicogewogen rendement te leveren dan de risicovolle beleggingen in vier van de vijf perioden met spanning op het wereldtoneel. Bij extreem geopolitiek risico blijken de uitkomsten meer gemengd te zijn. In zulke extreme situaties presteert de risicovolle portefeuille in drie van de vijf perioden beter. Opvallend is dat risicovolle beleggingen al herstel vertonen voordat de GPR daalt. Als Wade de onderzochte periode verlengt, komt hij tot een aantal bevindingen:
De veilige portefeuille presteert minder dan de risicovolle, met uitzondering van twee perioden.
De risicovolle beleggingen leveren een hoger rendement in vier van de vijf perioden als beleggers de storm durven uitzitten.
De risicovolle portefeuille doet het ook beter in risicogewogen rendement in vier van de vijf perioden.
Een dynamische portefeuille, (implementatie van een veilige portefeuille zodra de spanningen beginnen toe te nemen (GPR>100) en overstappen op een risicoportefeuille wanneer spanningen wegvallen (GPR<100)), deed het goed door in het merendeel van de situaties beter te presteren.

Actief risicomanagement
Wade concludeert uit zijn analyse dat beleggers het geopolitieke risico niet moeten negeren. Er zijn voordelen te behalen door naar veiliger beleggingen over te stappen als het geopolitieke risico stijgt. Beleggers kunnen in dit soort situaties baat hebben bij een actieve asset allocatie.