Schroders: Vijf vragen over disruptie die elke belegger zou moeten stellen

Schroders: Vijf vragen over disruptie die elke belegger zou moeten stellen

Emerging Markets Outlook Technology Banks
Startup.jpg

Disruptie werkt door in alle aspecten van ons leven. Maar waarom zouden beleggers zich hierover zorgen maken, vraagt Alex Tedder, hoofd wereldwijde aandelen bij Schroders, zich af. Hij beantwoordt vijf vragen over disruptie en de gevolgen daarvan voor beleggers.

Vraag 1: Wat is disruptie?

Disruptie kan gezien worden als een verstoring of een probleem dat een gebeurtenis, activiteit of proces onderbreekt. In economische context kan disruptie het gevolg zijn van:
•Technologische innovatie (denk aan internet, mobiele telefonie, etc.)
•Verandering in consumentengedrag (bijvoorbeeld opkomst van webshops)
•Nieuwe regulering of overheidsbeleid (bijvoorbeeld inzet op duurzame energie of strengere regulering van de verkoop van tabak en alcohol)

Vraag 2: Waar vindt disruptie plaats?

Disruptie vindt overal plaats en raakt alle aspecten van ons leven. Bedrijfssectoren veranderen doordat kleine, behendige starters met superieure technologie en innovatieve producten grote gevestigde bedrijven die hun sectoren al tientallen jaren domineren, verdringen. Ook sectoren waarvan werd gedacht dat ze immuun voor disruptie zouden zijn, ontspringen de dans niet. Bijvoorbeeld in de juridische dienstverlening komt het gebruik van kunstmatige intelligentie op; in de gezondheidszorg verandert nieuwe technologie de manier waarop farmabedrijven het onderzoek verrichten naar bijvoorbeeld genetica en gen therapie, waardoor uiteindelijk de ontwikkelmethoden van nieuwe medicijnen transformeert.

Vraag 3: Hoe reageren bedrijven op disruptie?

Disruptie verandert de manier waarop de wereldeconomie functioneert en de snelle opkomst van nieuwe bedrijven verandert de wijze van interactie met consumenten. Bedrijven die geconfronteerd worden met disruptie door een nieuwe concurrent of een product kunnen daar heel verschillend op reageren. Tedder beschrijft drie mogelijk reacties bij bedrijven.
•Enablers - dit zijn bedrijven die disruptie faciliteren
•Adaptors - dit zijn bedrijven die positief staan tegenover disruptie en zich met hun business of product aanpassen
•Deniers - dit zijn bedrijven die disruptie ontkennen en weigeren zich aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen

Vraag 4: Wanneer vindt disruptie plaats?

Disruptie is niet iets nieuws, het is juist van alle tijden, maar wat wel ongekend is, is de snelheid waarmee technologische innovatie tegenwoordig plaatsvindt. De technologische revolutie van de afgelopen jaren staat eigenlijk pas in zijn kinderschoenen. De komende jaren zal er een explosie van innovatie plaatsvinden doordat nieuwe technologieën convergeren. Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich op een razendsnelle manier, ondermeer dankzij de stortvloed aan beschikbare data. De bankensector staat voor een transformatie, omdat technologie ervoor zorgt dat consumenten anders met geld omgaan. Retailers krijgen te maken met online concurrentie en voertuigen met een verbrandingsmotor worden vervangen door elektrische voertuigen.

Vraag 5: Wat moet een belegger met disruptie?

De moderne wereld verandert snel. Voor beleggers is de groei interessant die voortkomt uit ontwrichtende ontwikkelingen. Als er sprake van ontwrichting is, nemen innovatie en ontwikkeling toe. Innovatie creëert uiteindelijk groei die nog herkend moet worden. De succesvolle bedrijven zijn bedrijven die disruptie omarmen en zich aanpassen aan de veranderingen.

Tedder wil verder kijken dan de hoofdlijnen en probeert zich voor te stellen hoe de toekomst eruit komt te zien. De moderne belegger moet de kracht van disruptie onderkennen en de bedrijven identificeren die daarvan kunnen profiteren en welke juist het slachtoffer worden. Beleggers kunnen met een deel van hun portefeuille blootstelling zoeken aan het thema van disruptie in het algemeen met het Global Disruption fonds van Schroders. Dit fonds belegt in bedrijven wereldwijd die profiteren van disruptie. Doorgaans, maar niet uitsluitend, zijn dit de bedrijven die disruptie in gang zetten.