Candriam: De verborgen kosten van suiker

Candriam: De verborgen kosten van suiker

ESG-investing
Consument.jpg

De afgelopen vijftig jaar is het aantal patiënten met obesitas of andere ziektes gelinkt aan het metaboolsyndroom in een duizelingwekkend tempo toegenomen. Daarom publiceert CANDRIAM vandaag een paper die suiker identificeert als een nieuwe risicofactor voor bedrijven uit de voedings- en drankenindustrie.

Er is steeds meer bewijs dat suiker nu de hoofdoorzaak van obesitas is. Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt bijvoorbeeld dat suiker een cruciale rol speelt in het lichaamsgewicht. Ondanks die resultaten blijven de ongezonde eetgewoontes zich op grote schaal ontwikkelen. Consumenten nuttigen nu veel meer toegevoegde suikers en vetten dan vroeger, en men schat dat meer dan een derde van de volwassen wereldbevolking met overgewicht kampt terwijl 13% obees is.

De maatschappelijke kosten van die gezondheidsproblemen reiken nu tot ondraaglijke niveaus. Naar schatting wordt een volledige 1-2% van het wereldwijde bbp besteed aan de gezondheidskosten die door slechte eetgewoontes worden veroorzaakt. Om die last te verlichten, zijn internationale organisaties en nationale overheden begonnen met de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en regelgeving. Ze moeten de suikerconsumptie verminderen en de transparantie over ingrediënten vergroten, zodat het probleem van de ‘verborgen’ suikers in producten kan worden aangepakt. Tegelijkertijd en met de millennials voorop maken de consumenten zich meer en meer zorgen over de kwaliteit van hun eten, waardoor ze gezondere en vaak suikervrije consumptiegewoontes aannemen. De voedings- en drankenindustrie is dus heel gevoelig voor trends in de regelgeving en onder consumenten die hun winsten en marktaandeel kunnen bedreigen.

Als verantwoordelijke belegger beoordeelt CANDRIAM de positie van de bedrijven in zijn portefeuilles aan de hand van verschillende factoren, zoals gezondheid en welzijn. Dit rapport identificeert suiker als een ontluikend risico binnen de voedings- en drankenindustrie, en schetst een dynamisch onderzoekskader om de suikerblootstelling van bedrijven in de portefeuilles te vatten. CANDRIAM evalueert zijn posities op basis van hun geografische blootstelling aan markten met doorgevoerde of verwachte suikerregelgeving en de hoeveelheid suiker in het productgamma van de bedrijven. De vermogensbeheerder gelooft immers dat voeding een onderliggende drijfkracht voor toekomstige groei en winstgevendheid is.

CANDRIAMs Global Head of Responsible Investment and Research Wim Van Hyfte vertelt “Als beleggers houden we binnen de analyse van een bedrijf zoveel mogelijk rekening met ESG-risico's die de financiële vooruitzichten van bedrijven soms substantieel kunnen beïnvloeden. Anderzijds duiken nieuwe zakelijke mogelijkheden op voor bedrijven die innovatieve oplossingen creëren als antwoord op die ESG-risico's. Het verhaal van suiker, een risico en een kans, illustreert die polariteit.”

Solange Le Jeune, Senior ESG Analyst bij CANDRIAM vult aan: “We spreken met de bedrijven die we in bezit hebben over de hoeveelheden suiker en de risico’s, zodat we hun strategieën ten aanzien van de nieuwe regelgeving en het veranderde consumentengedrag beter begrijpen. Als verantwoordelijke belegger met een langetermijnperspectief moedigen we de bedrijven in onze portefeuille aan om die evoluties als een kans te zien. Ze kunnen immers hun langetermijngroei verbeteren door in hun activiteiten en productgamma de juiste strategie met betrekking tot voeding door te voeren.”