ABP goed op weg duurzame doelen 2020 te halen

ABP goed op weg duurzame doelen 2020 te halen

ESG-investing
Duurzaamheid.jpg

ABP heeft in 2018 belangrijke vorderingen gemaakt op het terrein van duurzaam en verantwoord beleggen en is goed op weg om de gestelde doelen voor 2020 te behalen. De beleggingen in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties namen toe tot € 55,5 miljard, waaronder een toename van de beleggingen in hernieuwbare energie tot ruim € 4,9 miljard. Ook was er sprake van een stevige groei van de beleggingen in groene obligaties met een waarde van ruim € 5,5 miljard eind 2018. De CO2-uitstoot van de bedrijven waarvan ABP aandelen bezit, daalde met 28% ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2018.

Doelen binnen handbereik

Naast een toename in 2018 van de beleggingen in de duurzame ontwikkelingsdoelen (circa € 5,7 miljard meer) namen ook de beleggingen in hernieuwbare energie toe tot circa € 4,9 miljard (plus € 960 miljoen). Hiermee komt ABP steeds dichter in de buurt bij de doelen voor 2020 van respectievelijk € 58 miljard en € 5 miljard. Voor onderwijs en communicatie werd de doelstelling vorig jaar al bereikt en in 2018 namen de beleggingen hierin nog iets toe (bijna € 100 miljoen meer). De CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille van ABP is in 2018 gedaald met 28% ten opzichte van 2014 terwijl 25% beoogd is voor 2020. In 2017 werd exact dezelfde CO2-vermindering bereikt en dat heeft ABP dus weten vast te houden. Dit doet het fonds onder meer door voor sectoren die relatief veel uitstoten hogere doelstellingen te zetten en juist lagere voor sectoren waar de uitstoot toch al beperkt is.

Bewust kiezen voor insluiten

Van de ruim 10.000 bedrijven waar ABP in kan beleggen, zijn er circa 7.700 bedrijven beoordeeld op criteria voor duurzame bedrijfsvoering. Hiermee is ABP steeds beter in staat om gericht te kiezen voor bedrijven met voldoende aandacht voor verantwoord ondernemen. Het maakt ook dat ABP een beter beeld krijgt van de kansen en de risico’s van een belegging op de langere termijn en daarmee betere beleggingsbeslissingen kan nemen. Zo draagt duurzaam en verantwoord beleggen bij aan een goed pensioen voor onze deelnemers, nu en in de toekomst.

Uitsluitingsbeleid aangescherpt

ABP heeft daarnaast in 2018 extra criteria ontwikkeld om bedrijven uit te sluiten van belegging. Het fonds belegt op grond van deze criteria niet langer in producenten van tabak en kernwapens, daaraan gelieerde dochterondernemingen en in de keten producerende bedrijven. Het gaat om in totaal zo’n 150 beursgenoteerde bedrijven die zijn toegevoegd aan de uitsluitingslijst. De circa € 4 miljard die de verkoop heeft opgeleverd, is wereldwijd opnieuw belegd, gespreid over diverse sectoren.

Forse toename groene obligaties

In het verslag geeft ABP aan dat ook in 2018 de beleggingen in groene obligaties fors zijn toegenomen. Dit zijn obligaties die worden uitgegeven door bedrijven en (semi)overheidsinstellingen voor de financiering van sociale en duurzaamheidsprojecten. Eind 2018 had ABP belegd in 141 groene obligaties ter waarde van ruim €5,5 miljard (ruim 2 miljard meer).

Aanpak misstanden mensenrechten

ABP beschrijft in haar verslag ook hoe het fonds actief is om verschillende bedrijven aan te zetten tot verbetering als het gaat om mensen- en arbeidsrechten en het tegengaan van kinderarbeid. Zo sprak het bedrijven als Facebook en Apple aan om te voorkomen dat digitale rechten van klanten worden geschonden. Het fonds nam ook het initiatief voor de zogenaamde ‘Brooklyn Plegde’ waarin de kledingindustrie wordt opgeroepen om aan de hand van 57 verbeterpunten concrete actie te ondernemen om misstanden tegen te gaan.