Schroders: Yin en Yang - kunnen private equity en derivaten samengaan?

Schroders: Yin en Yang - kunnen private equity en derivaten samengaan?

Private Equity Derivatives
schroders-yin-en-yang---kunnen-private-equity-en-derivaten-samengaan_1_ApVnmj.jpg

Institutionele beleggers kunnen profiteren van een hogere allocatie naar private equity, maar de beperkte liquiditeit limiteert vaak de rol van private equity in de beleggingsportefeuille, merkt Schroders op in het rapport Yin and yang: how private assets and derivatives can work together. Door gebruik te maken van derivaten kunnen deze liquiditeitszorgen eventueel worden weggenomen.

Uit tal van studies blijkt dat private equity een aanzienlijke risicopremie biedt ten opzichte van aandelenkapitaal in beursgenoteerde ondernemingen, zelfs als hogere kosten voor vermogensbeheer in aanmerking worden genomen. De volatiliteit van private equity is ook niet slechter, soms zelfs beter, dan de publieke marktequivalenten. ‘Unconstrained’ optimalisatie van de portefeuille zou dan een hogere blootstelling aan private equity rechtvaardigen.

Waarom wordt er dan niet meer gebruik gemaakt van privaat vermogen?

Zorgen over de liquiditeit van de portefeuille is de belangrijkste reden waarom de allocatie naar private equity over het algemeen ver onder het theoretische optimum ligt. De risicopremie op private equity wordt immers vaak een ‘illiquiditeitspremie' genoemd. Dat is alleen bereikbaar voor beleggers die het vermogen hebben om illiquiditeit te verdragen.

Denk out of the box: gebruik derivaten

Vaak wordt deze illiquiditeit opgevangen door ervoor te zorgen dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om in een eventuele liquiditeitsbehoefte in stressvolle tijden te voorzien. Er wordt dus eigenlijk niet gekeken naar de illiquide activa, maar naar de resterende liquide activa.

Het risico bij liquide activa bestaat vooral uit een aanzienlijke daling van hun marktwaarde. De blootstelling aan illiquide activa kan dus worden verhoogd als het neerwaartse risico van de liquide activa (d.w.z. het risico van een aanzienlijke daling van de waarde van liquide activa) goed beheerst wordt. Volgens Schroders is een van de meest effectieve manieren om dit te doen door gebruik te maken van derivaten.

Derivaten helpen neerwaartse risico van liquide activa verbeteren

Uit onderzoek van Schroders bleek dat een strategie met 10% extra allocatie naar private equity in combinatie met een put optie-bescherming de beperkte liquiditeit tegemoet komt en daarbij nog steeds profiteert van een verbetering van de interne rentabiliteit van de portefeuille (IRR) in de basisstrategie met tweederde, na besteding van het resterende eenderde deel van de verbetering van de IRR aan de bescherming van de putoptie.

Een dergelijke bescherming dient zo een tweeledig doel: enerzijds maakt het een hogere investering in illiquide activa mogelijk om het algemene verwachte rendement te verbeteren, anderzijds vermindert het ook het neerwaartse risico van de totale portefeuille. De oplossing kan ook worden gezien als het subsidiëren van de kosten van risicobeheer met behulp van de illiquiditeitspremie.

Volgens Schroders kan risicobeheer dat gebruikt maakt van derivaten gezien worden als een verbetering van de neerwaartse risicokenmerken van liquide activa, of een verbetering van de liquiditeitskenmerken van private equity.

Conclusie: combineer en profiteer

De laatste tijd is er veel belangstelling voor het combineren van verschillende vormen van private equity. Schroders meent dat het verstandig is om ook strategieën voor risicobeheer op basis van

derivaten in overweging te nemen naast illiquide activa als onderdeel van deze gemengde oplossingen, waardoor mogelijk strategieën met een hoger rendement, een lager risico en een grotere liquiditeit worden gecreëerd.