Pimco over EP-verkiezingen: Dreiging populisme overschat

Pimco over EP-verkiezingen: Dreiging populisme overschat

Europe Politics
pimco-over-ep-verkiezingen-dreiging-populisme-overschat_1_KWNVYT.jpg

De Europese verkiezingen eind mei zullen zeker voor tijdelijke spanningen op de financiële markten zorgen, maar de uitslag zal voor beleggers geen ‘game changer’ worden. Dat stelt vermogensbeheerder Pimco in een analyse.

Nicola Mai, analist overheidsobligaties, en macro-econoom Peder Beck-Friis waren al eerder voorzichtig met betrekking tot overheidsobligaties in de periferie van de eurozone, gezien het hogere politieke risico en de zwakkere economische vooruitzichten. De Europese verkiezingen zien ze als een ‘marginale negatieve factor’, al zal de aanloop er naar toe voor volatiliteit zorgen: partijen zitten in de campagnemodus en zeker de meer populistische partijen kunnen met vergaande begrotingsvoorstellen komen.

De uiteindelijke uitslag zal de richting van de Europese politiek echter niet wezenlijk veranderen, aldus Pimco. Mai en Beck-Friis voeren hier vier redenen voor aan:

  • Het is onwaarschijnlijk dat de eurosceptische partijen een verenigd front gaan vormen tegen de gevestigde orde, aangezien de denkbeelden uiteenlopen van extreemlinks naar extreemrechts
  • De steun van eurosceptische partijen zal onder de 50% blijven. Dus zelfs als de anti-establishmentpartijen gezamenlijk optreden, dan lopen ze op tegen de meer gematigde stromingen die gezamenlijk radicale voorstellen zullen tegenhouden
  • Belangrijke beslissingen in de EU worden door het Europees Parlement (EP) en de lidstaten gezamenlijk genomen, waarbij de belangrijkste zelfs unanimiteit van de lidstaten vergen. In bepaalde situaties kunnen de lidstaten ook zonder het EP beslissingen nemen
  • Het zijn uiteindelijk de lidstaten die kandidaten voor sleutelposities in de EU (zoals het voorzitterschap van de Europese Commissie) voorstellen

Pimco heeft op basis van de nationale peilingen (en er van uitgaand dat het Verenigd Koninkrijk niet meer meedoet) een inschatting gemaakt van de samenstelling van het EP na de verkiezingen. De vermogensbeheerder verwacht dat de centrumrechtse EPP 25% van de stemmen krijgt, gevolgd door de centrumlinkse S&D met 20%. Voor beide stromingen zou dat een verlies van circa 5 procentpunt betekenen. De liberale ALDE kan stijgen van 9% tot 15% door het toetreden van En Marche (Macron). De (Italiaanse) winst voor de populistische EVDD blijft beperkt door het vertrek van de Britse eurosceptici.

In totaal zal 27% van de EP-zetels straks bezet worden door eurosceptici, schat Pimco in. Nu is dat 22%.