Iris van de Looij: Duurzaam beleggen, een ‘bumpy ride’ voor vermogensbeheerders

Iris van de Looij: Duurzaam beleggen, een ‘bumpy ride’ voor vermogensbeheerders

ESG-investing
Iris van de Looij (DUFAS)

In de afgelopen jaren heeft de sector grote stappen gezet bij de implementatie van duurzaamheid in haar beleggingsportefeuilles. Het geleidelijk beschikbaar komen van meer informatie vereist een voortdurende herijking van eerdere beslissingen.
 
Door Iris van de Looij, Algemeen Directeur van DUFAS.

De financiële sector speelt een belangrijke rol in het realiseren van de Nederlandse (en Europese) klimaatdoelstellingen. Uiteraard geldt dit ook voor vermogensbeheerders. De sector is weliswaar geen ‘eigenaar’ van de toevertrouwde gelden, maar heeft wel een ondersteunende en adviserende taak richting haar klanten. Daarnaast kan de sector een sturende rol vervullen bij de bedrijven waarin zij belegt. Immers, als actieve aandeelhouder kan je invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming.

Recent kwam een grote producent van warmtepompen in het nieuws, die bekendmaakte dat warmtepompen een grotere belasting vormen voor het milieu dan eerder gedacht. Dat zou gelden voor zowel de elektronica als het koudemiddel dat wordt gebruikt. De producent vond het, na een grondige analyse van haar eigen waardeketen, van belang om haar bevindingen bekend te maken.

Betekent dit dat een vermogensbeheerder beter niet in warmtepompen had kunnen beleggen? Feit is dat van bedrijven meer en meer wordt verwacht dat zij hun ‘voetafdruk’ grondig analyseren en hierover rapporteren. Tegelijkertijd verankeren vermogensbeheerders duurzaamheidscriteria sterker in hun beleggingsproces. Het beschikbaar komen van de juiste informatie van bedrijven is echter een geleidelijk proces, wat vraagt om een regelmatige herijking van eerdere beslissingen. De warmtepompproducent is hier een goed voorbeeld van. Het laat ook zien dat duurzaam beleggen een ‘bumpy ride’ is, waarbij beslissingen regelmatig(er) getoetst gaan worden aan nieuwe informatie.

Het omgaan met incomplete data is niet het enige dilemma voor de sector. Aan de afweging tussen risico en rendement is een nieuwe dimensie toegevoegd, die zich richt op de impact op milieu en klimaat. Steeds meer studies wijzen uit dat het meenemen van deze criteria positief uitwerkt op het beleggingsresultaat. Dat hoeft echter niet op korte termijn het geval te zijn. Hoe kijken de eigenaren van het vermogen – de klanten van de sector – naar dit vraagstuk? Dat kan van klant tot klant verschillen. Maar ook internationaal tekenen zich verschillen af in de benadering van duurzaamheid.

Aan de ene kant zien we de nieuwsberichten in Amerika, waar vermogensbeheerders worden gedwongen tot een fiduciaire plicht om maximaal rendement na te streven, zonder rekening te houden met duurzaamheid. Aan de andere kant zien we dat wereldwijd al meer dan 300 asset managers internationale duurzaamheidscommitments hebben getekend, zoals het Net Zero Asset Managers Initiative. Deze Net Zero-initiatieven gaan zelfs verder dan het Nederlandse klimaatcommitment van de financiële sector, dat DUFAS samen met 14 van haar leden heeft ondertekend. De Net Zeroinitiatieven vragen bijvoorbeeld om een actieplan voor het uitfaseren van fossiel. Maar ook om een reductie van de aanwezige broeikasgasemissies in de beleggingsportefeuilles én om de inzet deze tot een minimum te beperken én om het resterende saldo te compenseren.

Zeventig procent van de DUFAS leden binnen het Nederlandse commitment heeft zich ook gecommitteerd aan het internationale Net Zero Initiative. Het is een enorme uitdaging om tot Net Zero in 2050 te komen. Dat betekent dat vermogensbeheerders niet stil kunnen blijven zitten en stappen moeten blijven maken op het gebied van duurzaam beleggen. De ‘bumpy ride’ die de sector daarmee maakt, en het continu herijken van beslissingen, gaan naar verwachting nog regelmatig het nieuws halen.

Attachments