Felix Zwart (NVP): Private equity stroopt de mouwen op

Felix Zwart (NVP): Private equity stroopt de mouwen op

Private Equity
Felix Zwart (archief Felix Zwart)

Door Felix Zwart, Director Research bij NVP

2022 was een recordjaar voor private equity in Nederland. Volgens de jaarlijkse marktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) investeerden binnenlandse en buitenlandse private equity-partijen een recordbedrag van € 8,5 miljard aan eigen vermogen in Nederlandse bedrijven. Dit is significant hoger dan het bedrag van € 4,4 miljard in 2021 en het hoogste bedrag ooit geregistreerd.

Met grote overnames zoals de voormalige theedivisie van Unilever (nu Ekaterra), chemiebedrijf Caldic, fietsenfabrikant Accell, bottelaar Refresco en bouwproducent Hunter Douglas werd het grootste aantal ‘megabuyouts’ ooit geregistreerd. Dergelijke overnames waren er in 2021 niet. Het totaal aantal buyout-transacties daalde naar 106, van 125 in 2021, maar is op een vergelijkbaar niveau als de jaren daarvoor. Het aantal verkopen van buyouts lag op een laag niveau, 47. Alleen in 2020 was dit lager, 41.

Nederlandse private equity-managers haalden bijna € 3,5 miljard aan nieuwe fondsen op bij (institutionele) beleggers. Dit is minder dan de € 4,5 miljard in 2021, maar niet uitzonderlijk over meerdere jaren bekeken. Er is ook opvallend veel belangstelling van vermogende particulieren om via paraplufondsen te beleggen in private equity.

Woelige tijden

Wat te maken van deze cijfers in deze tijd van economische onzekerheid, inflatie, rente en krapte op de arbeidsmarkt? Ten eerste is het recordbedrag aan investeringen eigenlijk vrij toevallig. Deze grote transacties zaten al lang in de pijplijn, zullen door corona ook wat vertraging opgelopen hebben, en kwamen toevallig in 2022 tot hun conclusie.

In de rest van de markt was het in eerste instantie ‘business as usual’, maar in de tweede helft van het jaar aanzienlijk rustiger wat betreft nieuwe investeringen. Alleen de MKB-investeringsmarkt – investeringen in bedrijven die tot € 5 miljoen ebitda hebben – liep goed door. Verder speelt mee dat schuldfinanciering (veel) duurder is geworden.

Betrokken aandeelhouderschap

Als er ook al weinig verkocht werd, is private equity dan soms op vakantie? Zit men de economische storm even uit? Nee, verre van dat. Nú is juist de tijd waarin het model van betrokken aandeelhouderschap van private equity zijn waarde bewijst. Met kennis, kunde en kapitaal staan private equity-managers managementteams bij om in deze snel veranderende omgeving veerkrachtige en duurzame bedrijven te bouwen. Dat zal voor veel bedrijven een zeer welkome steun in de rug zijn.

Daarnaast is er in voorgaande jaren genoeg kapitaal bij beleggers opgehaald om te investeren wanneer dat opportuun is. Want dat is ook de kracht van het model: je hóeft niet te kopen of te verkopen op bepaalde tijden, de private equity manager heeft daar ruimte in.

Kortom, we kunnen concluderen dat 2023 bij uitstek het jaar lijkt te worden waarin private equity zijn toegevoegde waarde kan laten zien.