San Lie: Zal Gucci de biodiversiteitscrisis oplossen?

San Lie: Zal Gucci de biodiversiteitscrisis oplossen?

ESG-investing Impact investing
San Lie-ASN Bank-980x600.jpg

Door San Lie, Directeur van ASN Impact Investors

Biodiversiteit is hot. In hoog tempo worden fondsen rond het thema opgetuigd en de hoeveelheid vermogen die ze beheren is in 2022 maar liefst verdrievoudigd.

Op het eerste gezicht lijkt het nieuws om vrolijk van te worden. Uit een inventarisatie die Environmental Finance vorige week publiceerde, blijkt dat vorig jaar 9 nieuwe beleggingsfondsen rond het thema biodiversiteit zijn gelanceerd, ook door grote vermogensbeheerders. Toch zitten hier nog de nodige haken en ogen aan.

Tamtam voor biodiversiteit

Het is geweldig dat het onderwerp biodiversiteit meer aandacht krijgt. De biodiversiteit staat onder grote druk en de financiële sector moet haar verantwoordelijkheid nemen, dus het is hoog tijd dat de markt voor beleggen in natuurlijk kapitaal in een versnelling raakt. En hoe meer spelers erin actief zijn en tamtam maken, hoe meer aandacht het urgente thema krijgt.

Vergeleken met klimaatfondsen is het totale fondsvermogen dat is belegd in biodiversiteit echter nog miniem: ultimo 2022 ging het wereldwijd om nog geen miljard euro. Maar het is letterlijk en figuurlijk een begin. We moeten als investeerders voorsorteren op de economie van de toekomst, waarin ons economisch handelen in evenwicht is met de natuur.

Zorgelijke selectie

Over de selectie zelf maak ik me echter wel zorgen. Voor zover ik heb kunnen achterhalen, investeren de fondsen - op één na - stuk voor stuk alleen in beursgenoteerde ondernemingen. En dan gaat het om namen van bijvoorbeeld voedingsmiddelenbedrijven als McDonald’s, Starbucks en Mondelez. Daarnaast wordt belegd in bedrijven als Kering - inderdaad, van Gucci en Balenciaga - en in bouw- en technologiebedrijven.

Deze bedrijven hebben geen van alle biodiversiteit als core business, of zelfs maar in het hart van hun strategie verankerd. Sterker nog: het zijn – op dit moment nog – bedrijven met een grote negatieve impact op de biodiversiteit.

Als… dan…

Als deze bedrijven – in positieve zin – in beweging komen, kunnen ze inderdaad veel minder schade aanrichten dan ze nu doen. Dat zou je misschien als winst voor de natuur kunnen zien. Maar zover is het bij deze bedrijven nog lang niet en eerlijk gezegd vraag ik mij ook af in hoeverre dit soort bedrijven ooit echt een positieve bijdrage aan de natuur kan leveren. Wijzelf hebben tot op heden slechts drie bedrijven gevonden met een aantoonbare positieve impact op de biodiversiteit.

Moet je je fondsen wel het predikaat biodiversiteitsfonds geven als je alleen maar dit soort namen selecteert?

Wees transparant

Wees in ieder geval transparant naar je beleggers. Vertel ze wat je doet en welke impact je daarmee verwacht te realiseren.

De periode waarin wij leven wordt ook wel aangeduid als ‘the decade to deliver’. Afspraken zijn belangrijk, maar concrete resultaten nog veel belangrijker.

Ik roep de sector bij deze dan ook op om niet alleen te streven naar echte positieve impact, maar ook met elkaar te werken aan nieuwe standaarden om deze impact (kwantitatief) te meten en hieroverte rapporteren, zodat beleggers op basis hiervan ook hun beleggingsbeslissingen kunnen nemen.

En aan beleggers: doe je huiswerk! Kijk naar de holdings in een portefeuille en laat je niet verleiden door die hele mooie, aantrekkelijke fondsnaam. Zijn het werkelijk bedrijven die de versnelling aanjagen en een bijdrage leveren aan een positieve impact op de biodiversiteit?

Het is goed dat onze industrie in beweging komt, maar de intentie moet zijn gericht op positieve duurzame impact. Ook buiten de beurzen zijn daarvoor mooie, innovatieve kansen. Wie die op tijd grijpt, loopt op de markt vooruit en daar is nog nooit een belegger slechter van geworden.

San Lie is Directeur van ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.