San Lie: Wacht de uitkomst van deze klimaattop niet af

San Lie: Wacht de uitkomst van deze klimaattop niet af

Climate Change Energy Transition
San Lie-ASN Bank-980x600.jpg

Door San Lie, Directeur van ASN Impact Investors

De opwarming van de aarde beperken wordt een steeds grotere en urgentere uitdaging. In de aanloop naar de COP27-klimaatconferentie ziet het er somber uit. Als de wereldleiders hun ambities en daadkracht niet drastisch opschroeven, lopen miljoenen mensenlevens gevaar. Wat mij betreft wachten we dat niet af. Als financiële sector hebben we de sleutel in handen.

Afgelopen zondag is de COP27 – de VN-klimaattop waar landen hun plannen ontvouwen die de opwarming van de aarde zoveel mogelijk moeten beperken – in Sharm-el-Sheikh begonnen. De naam van deze ‘Conference Of Parties’ verraadt het al: het is alweer de zevenentwintigste keer dat wereldleiders de koppen bij elkaar steken over het klimaat. En met elke vergaderronde groeit de urgentie.

‘Geen geloofwaardig pad’

Het klimaatbeleid blijkt keer op keer onvoldoende ambitieus om het ultieme doel van het akkoord van Parijs te halen: de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad. Daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 zijn teruggedrongen tot nul.

Maar de meest recente onderzoeken stemmen somber: er werd ook in 2021 alleen maar méér koolstofdioxide en methaan gemeten in de atmosfeer, aldus de World Meteorological Organization afgelopen woensdag. De VN-lidstaten hebben ‘geen geloofwaardig pad’ uitgestippeld om de 1,5 graad te halen, voegde de UN Environment Programme (UNEP) daaraan toe.

Als overheden hun ambities in Egypte niet drastisch opschroeven, gaan we daardoor richting 2,8 graden opwarming. Ik durf me niet voor te stellen hoeveel mensenlevens dan gevaar lopen door overstromingen, hitte en extreme weersomstandigheden.

Cynisme van de zijlijn

Ik vraag mij soms af in hoeverre de deelnemers aan de COP27 echt de urgentie voelen om de opwarming tijdig te stoppen. Dat we onze economie zó moeten inrichten, dat we ons gedrag zó aanpassen, dat we de balans met de natuur terugvinden. Ik hoop het oprecht, maar heb er geen zicht op. Net als u lees ik straks over de gloedvolle slotverklaring, waarin wordt beloofd dat we een tandje bijzetten op weg naar COP28.

Maar wacht, dat klinkt als cynisme van de zijlijn (en daar houd ik niet van).

Focus verleggen naar net zero

Als financiële sector staan we allerminst aan de zijlijn, maar opereren we juist in het hart van de klimaattransitie. We moeten dan ook juist de kans grijpen om het tij te keren. Door onze focus te verleggen naar toekomstbestendige activiteiten. Door na te denken over hoe we onze portefeuilles in lijn kunnen brengen met ‘net zero’.

Daarvoor moeten we ons actiever opstellen als aandeelhouders en bedrijven helpen de omslag te maken, voordat ze worden ingehaald door regels of een distopische realiteit. We moeten misschien ook, behalve op de zeepkist te gaan staan, de urgentie van deze gigantische klimaatopdracht helpen uitleggen aan onze klanten en onze achterban.

Het klimaatbeleid waarover de VN-top zich de komende weken buigt, schept belangrijke kaders. Maar de executie, de actie waarmee we de wereld bijsturen, die is aan ons. Wacht dus niet deze top af of de volgende, maar kijk wat je vandaag al kunt bijdragen.

San Lie is Directeur van ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.