Karin Roeloffs (Aegon AM): Een pensioenvisioen

Karin Roeloffs (Aegon AM): Een pensioenvisioen

Pension Pension system
Karin Roeloffs (foto archief Aegon Asset Management)

Als professionals werken we hard aan het in praktijk brengen van het Pensioenakkoord en maatschappelijk verantwoord beleggen. Maar hebben we ook een beeld van hoe de combinatie van die twee onderwerpen uit gaat pakken voor ‘de gemiddelde deelnemer’ in 2032?
 
Door Karin Roeloffs, Hoofd Fiduciair Management bij Aegon Asset Management

 

Ik durf wel te stellen dat werkelijk iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij de pensioensector, van bestuurslid tot custodian en van toezichthouder tot portfoliomanager, zich bezighoudt met twee onderwerpen: het Pensioenakkoord en maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat is al een paar jaar het geval en – ik doe hier een zeer veilige voorspelling – dat zal zeker tot 2027, wanneer het nieuwe pensioenstelsel ingaat, het geval zijn.

En waarom zijn we hier allemaal mee bezig? Natuurlijk: voor de deelnemers van pensioenfondsen! Voor die 90% van alle werknemers in Nederland die een tweedepijlerpensioen hebben of gaan krijgen. Maar hoe gaan deze twee thema’s gezamenlijk uitpakken voor al die mensen? Hoe ziet de wereld van pensioen eruit voor een gemiddelde Nederlander in 2032? Regelmatig hoor ik dat een gevolg van de Wet Toekomst Pensioenen is dat de betrokkenheid van deelnemers bij hun pensioen groter zal zijn doordat iedereen zijn ‘eigen pensioenpotje’ kan zien. Laten we eens kijken hoe ‘de gemiddelde deelnemer’ (die niet bestaat) over tien jaar over zijn of haar pensioen praat…

Het is 2032 en Mariëtte viert haar 65ste verjaardag met een groep vrienden van dezelfde leeftijd en haar kinderen. Al snel komt ter sprake dat Mariëtte vroeger op deze leeftijd met pensioen had ‘gemogen’. Nu het toch over pensioen gaat, verloopt het gesprek als volgt:

Mariëtte: Over twee jaar krijg ik pensioen. Als ik op de website van mijn pensioenfonds kijk, dan zie ik mijn pensioenpotje, en dat gaat op en neer afhankelijk van de financiële markten. Dat vind ik wel spannend, want zo weet ik niet waar ik over twee jaar op kan rekenen. Wat ik wel heel goed vind, is dat ik kan kiezen hoe groen ik kan beleggen.

Vriendin Caroline: Kan jij kiezen? Ik kan helemaal niet kiezen. Maar dat vind ik prima hoor. Mijn pensioenfonds doet aan impactbeleggen en dat doet het fonds erg goed. Ik weet precies waar mijn pensioenpotje wel en niet in belegt.

Zoon Max: Ik zit niet bij een pensioenfonds. Mijn werkgever heeft een PPI aangesteld voor het regelen van het pensioen. Ik kijk elke dag waar mijn potje in is belegd, lekker veel in aandelen en ik maak veel keuzes zelf!

Het zou kunnen dat dit het gesprek is dat pensioendeelnemers in 2032 voeren. Dit zou de ideale situatie zijn. Ik denk echter dat er ook een behoorlijke kans is op Babylonische spraakverwarringen doordat er meerdere regelingen en (soms) keuzemogelijkheden zijn. Oude beelden van wat pensioen is, zullen nog een tijd blijven bestaan. Vaak wordt fatalistisch gesteld dat ‘mensen toch niet geïnteresseerd zijn in pensioen’. En met de introductie van het nieuwe stelsel wordt het er niet toegankelijker op. Ook de invulling en invloed van maatschappelijk verantwoord beleggen is best complex. Er rust dus een zware taak op de schouders van de pensioensector om te werken aan heldere communicatie met deelnemers. We moeten daar vooral snel mee beginnen. Tot nu toe is het, buiten de bubbel, erg stil. Aan de slag dus voor het pensioenvisioen!

Attachments