Stephan Langen: Is ESG een ‘broken idea’? Absoluut niet!

Stephan Langen: Is ESG een ‘broken idea’? Absoluut niet!

ESG
Stephan Langen-ASN Impact Investors-980x600.jpg

Door Stephan Langen, Hoofd Portfoliomanagement bij ASN Impact Investors

Het lijkt te rommelen in de wereld van duurzaam beleggen. Vanaf diverse kanten worden de duurzaamheidsconcepten die wij al enige decennia aanhangen aangevallen. Is dat terecht? Nee. Kan het beter? Altijd!

The Economist bracht recent een cover story met de niet mis te verstane titel ‘ESG: A Broken Idea’. In dit artikel concludeerde de auteur dat de sociale component van duurzaamheid niet te meten valt en dus rubbish is. De governance-component zou bovendien geen relatie hebben met rendement. Kijk naar de UK: goede corporate governance, maar slechte rendementen, dus rubbish. Zelfs de milieucomponent (E) is lastig vast te stellen, want biodiversiteit en klimaat hebben veel met elkaar te maken, terwijl landgebruik en watergebruik nauwelijks worden gemeten.

Kritisch kijken naar de branche is voor iedereen nuttig. Maar laten we niet repareren wat niet stuk is. Niet de concepten moeten worden aangepast, maar de uitvoering moet naar een niveau dat recht doet aan de principes van duurzaamheid: economische activiteit binnen planetaire grenzen, met een rechtvaardige verdeling van de opbrengsten.

Voeg de daad bij het woord

Is ESG broken? Nee, natuurlijk niet. Ik begrijp heel goed dat als je de claim neerlegt dat de beleggingen die je doet louter positieve impact maken, je de verplichting op je neemt dit aan te tonen. De terechte kritiek is dat er in de wereld van duurzaam beleggen, met het gebruik van marketingtermen, beleggingsproducten/strategieën worden verkocht die niet doen wat ze zeggen te doen.

Dat is echter geen aanleiding om op te roepen om te stoppen met de dingen die gewoon wel doen wat ze zeggen te doen. Duurzaam beleggen is ook kiezen om bepaalde beleggingen niet te doen, omdat die aantoonbaar een negatieve impact hebben. Hoeveel data hebben we hiervoor nodig? Het is niet zo moeilijk om te concluderen dat het onacceptabel is dat sweatshops deel uitmaken van de kledingindustrie. We hebben wetenschappelijke studies die aantonen dat het ongecontroleerd omhakken van bossen slecht is voor het klimaat en de biodiversiteit.

Focus op beleggen in oplossingen

De focus is teveel komen te liggen op het toerekenen van de impact van de acties die leiden tot een vermindering van de negatieve effecten (positieve impact). Dat komt doordat we allemaal graag willen laten zien wat we bijdragen. De focus moet terug naar het beleggen in oplossingen en het vermijden van beleggingen die aantoonbaar negatieve impact hebben op klimaat, mensenrechten en biodiversiteit.

ESG is een werkend concept om duurzaamheidskansen en -risico’s in kaart te brengen en beleggingsbeslissingen te nemen. Duurzaamheidsdata zijn daarnaast nodig om te meten of de verwachte impact ook gerealiseerd wordt (positieve impact), dan wel gemitigeerd wordt (negatieve impact). Om bijvoorbeeld te monitoren dat plannen van bedrijven om emissies omlaag te brengen voldoende ambitieus zijn en ook uitgevoerd worden. De data zijn een middel tot een doel en niet het doel op zich.

Ga door met ESG

Ga vooral door met ESG en duurzaam beleggen, door grondig bedrijven te analyseren en te selecteren op hun duurzaamheid.

Voeg de daad bij het woord en spreek bedrijven ook aan op hun brede verantwoordelijkheid jegens de maatschappij. Die gaat verder dan alleen emissies. Het feit dat de directe emissie zo lekker makkelijk meetbaar is, wil natuurlijk niet zeggen dat dit ook het belangrijkste effect voor een betere wereld oplevert. De indirecte emissie (scope 3) is vele malen groter.

Ook op sociaal en governance gebied hebben bedrijven en de financiële sector hun verantwoordelijkheid te nemen. Een holistische aanpak van E, S en G is nodig. Alleen dan kunnen we de kansen benutten, risico’s mitigeren en onszelf een kans op een duurzame en inclusieve samenleving geven.

Stephan Langen is Hoofd Portfoliomanagement bij ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.