San Lie: Luister naar elkaar, polarisatie zet alles stil

San Lie: Luister naar elkaar, polarisatie zet alles stil

San Lie-ASN Bank-980x600.jpg

Door San Lie, Directeur van ASN Impact Investors

Ik maak mij al langer grote zorgen over de toenemende polarisatie in de wereld. Of het nu gaat om de Democraten versus de Republikeinen, de westerse wereld versus Rusland, of de boeren in Nederland versus het stikstofbeleid van de regering. Overal gaat men er hard in, zet men de hakken in het zand, zonder te (willen) luisteren naar de argumenten of de leefwereld van de ander.

Duurzame transitie

Ook in de duurzame wereld is er sprake van polarisatie. Tegenover de mensen die zich zorgen maken over de klimaatverandering, staan er mensen die hier niet in geloven en alle investeringen die gedaan worden om de klimaatverandering tegen te gaan maar onzin vinden.

Waarom die zorgen, zult u zich misschien afvragen? Die zit hem vooral in de ontwrichtende werking die polarisatie heeft op de samenleving. Zie de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari van vorig jaar, zie het conflict in Oekraïne, maar zie ook de beschieting van de 16 jarige boerenzoon Jouke van vorige week. We beginnen er al bijna aan te wennen dat polarisatie – naast verbaal geweld - ook tot doden en gewonden leidt.

Wat mij enigszins hoop geeft, is dat de grootste schreeuwers in dit polariserende debat, diegenen die het meest lawaai maken, maar een (kleine) minderheid vormen. Dat betekent allerminst dat we ze moeten negeren, maar vergeet niet dat juist de bekende silent majority een luisterend oor verdient en graag vooruitgang wil zien.

 
Luisteren naar elkaar

Ik las laatst ergens dat we de kunst van het debat zijn verloren. In plaats van te luisteren naar elkaars argumenten om uiteindelijk tot iets moois te komen, gaat het nu vooral om een mening te poneren en die met hand en tand te verdedigen. Het bijstellen van je eigen mening, op basis van (wellicht wel hele goede) argumenten van een ander, wordt meteen als gezichtsverlies gezien.

Hiermee komen we niet verder. Polarisatie leidt in mijn optiek tot stilstand. Als we niet bereid zijn beter naar elkaar te luisteren en geen begrip proberen op te brengen voor de wensen en uitdagingen van de ander, komen we niet nader tot elkaar. Dan staat de wereld – letterlijk - stil.

 
Op zoek naar verbinding

Vorige week stuurde ik een brief naar een groot aantal ondernemingen. Een zogenaamde  engagement letter over het belang van biodiversiteit en de uitdagingen die we hierin gezamenlijk hebben. Ik heb lang nagedacht over de toon die ik in de brief wilde aanslaan. Ik had er met een gestrekt been in kunnen gaan en op een polariserende manier deze bedrijven kunnen aanspreken, maar heb dat niet gedaan. Natuurlijk heb ik ze gewezen op de urgentie van het behoud van biodiversiteit en welke acties wij verwachten van ondernemingen waarin we aandeelhouder zijn. Maar ik heb ze ook gevraagd hoe zij omgaan met dit complexe vraagstuk, en wat hun specifieke uitdagingen zijn op dit terrein. En ik heb ze aangeboden om met ons in gesprek te gaan over hoe wij samen dat gezamenlijke doel, die leefbare wereld, dichterbij kunnen brengen. Zo wordt het een uitnodiging om in gesprek te gaan over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Op zoek naar de verbinding. Alleen als we echt naar elkaar blijven luisteren en de verbinding zoeken, kunnen we polarisatie tegengaan. En gaat de wereld vooruit.  

 

San Lie is Directeur van ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.