Juul Vaandrager: Samen kunnen we het tij keren

Juul Vaandrager: Samen kunnen we het tij keren

Climate Change Energy Transition
Juul Vaandrager (Foto Archief NVP).jpg

Door Juul Vaandrager, Directeur Venture Capital, NVP

Op de klimaatconferentie in Glasgow werd eens te meer duidelijk dat we voor het oplossen van het klimaatprobleem niet alleen naar de politici moeten kijken. Voor de transitie naar een duurzame samenleving zijn ook ondernemers, investeerders en beleggers nodig. Alleen samen kunnen we het tij keren.

Er is ook meer nodig dan alleen politieke afspraken. In de hele economie moet het roer om.

Duurzaamheid is geen keuze meer, maar een absolute must. Hierbij geldt dat hoe eerder een bedrijf stuurt op ESG-criteria, hoe meer het zelf nog aan de knoppen kan draaien. Bedrijven – maar ook investeerders en pensioenfondsen – die niet of te laat acteren, zullen op termijn alsnog gedwongen worden actie te ondernemen. De NVP doet daarom aan al deze partijen een oproep.

Ondernemer: gooi het roer om

Het doel is 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Dit vraagt om actie en de inzet van bedrijven en producten die ons daarbij kunnen helpen.

Het is van belang dat bestaande bedrijven zich actief richten op ESG-beleid. Kleine aanpassingen om de CO2-uitstoot terug te brengen kunnen, zeker bij grote bedrijven, al een groot verschil maken. Daarnaast spelen innovatieve bedrijven een belangrijke rol. Zij ontwikkelen de nieuwe oplossingen en technologieën om de economie op een duurzamere manier vorm te geven.

Participatiemaatschappijen vormen een deel van de oplossing. Doordat deze fondsen in hun portefeuille dezelfde vraagstukken tegenkomen, hebben ze veel ervaring op dit gebied. Hun actieve betrokkenheid als aandeelhouder vergroot de slagingskans van het CO2-beleid en van innovaties aanzienlijk. Benut die kennis en dat netwerk!

Investeerder: agendeer ESG in de boardroom

Duurzaamheid is vaak een dossier van een manager binnen het portefeuillebedrijf. Het zou echter gespreksonderwerp moeten zijn tussen directie, raad van commissarissen en aandeelhouders. Maak een directielid ESG-verantwoordelijk en laat hem of haar hierover rapporteren. Stimuleer daarnaast dat andere directieleden ESG-trainingen volgen en dat dit binnen de hele organisatie wordt uitgedragen.

Er liggen volop kansen voor investeerders. Financieel en maatschappelijk rendement gaan tegenwoordig hand in hand. Er zijn prachtige voorbeelden van bedrijven die met impact ondernemen én tegelijkertijd een gezond financieel resultaat boeken. Neem bijvoorbeeld Upfield, een spinoff van Unilever en het grootste op planten gebaseerde consumentengoederenbedrijf ter wereld.

Beleggers: focus op venture capital 

Onze boodschap aan beleggers is tweeledig. Allereerst: wil je impact maken, beleg dan in fondsen van participatiemaatschappijen. Zij zijn langetermijninvesteerders, zijn vaak gespecialiseerd in een specifieke sector en kunnen door hun kennis, netwerk en kapitaal bijdragen aan een succesvol ESG-beleid. Zij kunnen echt een verschil maken.

Ten tweede is het belangrijk dat er meer belegd wordt in venture capital. Innovatieve startups spelen een grote rol in de klimaattransitie. Zij ontwikkelen de slimme technologieën om de economie op een duurzamere manier vorm te geven. Denk hierbij aan innovaties op het vlak van energie, technologie en food & agri. Venture capital-investeerders vinden de bedrijven, investeren hierin, faciliteren groei en helpen zo duurzame innovatie aan te jagen. Daarbij genereren ze een aantrekkelijk rendement voor beleggers.

Er zijn mooie voorbeelden van succesvolle innovatieve bedrijven zoals VanMoof en Picnic, maar deze worden vaak in vervolgrondes gefinancierd door buitenlandse partijen wegens gebrek aan funding in Nederland. Internationaal beleggen pensioenfondsen wel in deze asset klasse. Daarom de oproep: investeer in Nederlandse VC!

Van uitdaging naar kans

Duurzaamheid is een kans om het verschil te maken als ondernemer, investeerder en belegger.

Daarnaast is het ook een kans voor de BV Nederland. We hebben een sterke financiële sector, de Nederlandse pensioenfondsen behoren tot de grootste ter wereld en de hoeveelheid impactinvesteerders neemt gestaag toe. Daarbij ontwikkelt het aantal adviseurs met expertise op het gebied van ESG zich razendsnel. Bovendien is Engels hier al de gangbare taal in de zakelijke omgeving.

Door steeds meer klimaatkennis op te bouwen, kan onze groene knowhowuitgroeien tot een belangrijk exportproduct. Nederland heeft het in zich om het groene financiële centrum van Europa te worden.