San Lie: Hopelijk gaat het in Glasgow gebeuren

San Lie: Hopelijk gaat het in Glasgow gebeuren

Climate Change
San Lie-ASN Bank-980x600.jpg

Door San Lie, Head of Portfolio Management bij ASN Impact Investors

Zo aan de vooravond van de (uitgestelde) COP26-Klimaatconferentie kan ik uiteraard niet anders dan op dit platform opnieuw aandacht vragen voor misschien wel de allergrootste uitdaging waar we als mensheid voor staan: het binnen de perken houden van de opwarming van de aarde.

Want de ambities moeten omhoog worden bijgesteld en de naleving van de eerder gestelde doelen eveneens. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving leveren de (nieuwe) klimaatdoelen van landen slechts een achtste van de uitstootverlaging op die nodig is om de opwarming van de tot 1,5 graden aarde te beperken.

U leest het goed: slechts een achtste! Dat betekent dat zowel de ambities omhoog moeten, alsook dat de mooie praatjes van regeringsleiders daadwerkelijk worden omgezet in daden. Koningin Elizabeth kon het niet beter verwoorden: ‘Het is echt irritant dat ze praten, maar niets doen.’

Er zijn de afgelopen dagen en maanden – in aanloop naar de conferentie – veel rapporten van gezaghebbende instanties gepubliceerd met over het algemeen zorgwekkende berichten.

International Energy Agency (IEA)

Zo schetst de vervroegde versie van de jaarlijkse World Energy Outlook van de International Energy Agency (IEA) een aantal verontrustende scenario’s waarbij de temperatuur met 2,1 of 2,6 graden zal oplopen, afhankelijk van of je met de huidige of toegezegde energie- en klimaatmaatregelen van regeringen rekent.

Om op het 1,5 graden-scenario uit te komen, zullen landen sneller moeten stoppen met het gebruik van kolen, de afhankelijkheid van andere fossiele energie sneller moeten verminderen en de transitie naar hernieuwbare energie nog meer moeten versnellen, aldus de IEA.

UN Environment Programme (UNEP)

De UN Environment Programme (UNEP) publiceerde vorige week eveneens een alarmerend rapport. De conclusie: het Klimaatakkoord van Parijs wordt niet nageleefd. In het ‘2021 Production Gap Report’ staat zelfs dat veel landen nog steeds plannen maken om in 2030 meer dan het dubbele van de hoeveelheid fossiele energie te produceren dan wat is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

Volgens de auteurs van het rapport zal de gas- en olieproductie de komende twintig jaar wereldwijd toenemen en zal de kolenproductie slechts een beetje afnemen. Investeringen in schone energiebronnen, zoals zon en wind, blijven achter.

Ook UNEP roept regeringen op om ambities te tonen tijdens COP26. ‘Regeringen moeten opstaan en snelle en onmiddellijke stappen nemen om de kloof in de productie van fossiele brandstoffen te dichten en een rechtvaardige overgang te garanderen.’

IPCC-rapport

Eerder dit jaar verscheen al het IPCC-AR6 rapport. Dat rapport gaf aan dat er drastische en grootschalige maatregelen nodig zijn om de temperatuurstijging op aarde te beperken.

Als de landen hun huidige plannen handhaven, is de gemiddelde temperatuur wereldwijd aan het einde van de eeuw met zo'n 2,7 graden gestegen, waarschuwde het panel.

Mogen we iets verwachten van de COP26?

Als je bovenstaande rapporten erop naslaat, is het moeilijk om positief te blijven. Ondanks alle waarschuwingen van de afgelopen jaren blijven landen maar kolencentrales openen en wordt de fossiele industrie nog massaal gesubsidieerd en daarmee gestimuleerd.

Toch hoop ik dat regeringsleiders naar Glasgow zullen afreizen met een missie. Als zij vooraf ook deze rapporten hebben gelezen en hun verantwoordelijkheid voelen, kan het niet anders dan dat ze nu écht beseffen dat het zo niet langer kan. Er zal toch een keer iemand moeten opstaan die zegt dat er écht iets moet gebeuren? Laten we hopen dat de echte leiders nu opstaan. Leiders die – in positieve zin – willen worden herinnerd door toekomstige generaties. Leiders die de geschiedenisboeken in zullen gaan als de redders van deze planeet.

Het (spreekwoordelijke) zetje in de rug komt hopelijk van de vele jongeren (waaronder een aantal van mijn collega’s) die (met de speciale Klimaattrein) de komende dagen naar Glasgow zullen afreizen. Ik hoop oprecht dat zij (er worden in totaal circa 30.000 mensen in Glasgow verwacht) ‘met potten en pannen’ genoeg kabaal kunnen maken en daarmee aandacht kunnen vragen bij de regeringsleiders om tot ambitieuzere plannen te komen en tot daden over te gaan.

Zet hem op daar in Glasgow!

San Lie is Head of Portfolio Management bij ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.