Bob Homan: Spenderende overheden zijn interessant voor beleggers

Bob Homan: Spenderende overheden zijn interessant voor beleggers

Monetary policy Politics
Bob Homan_980x600.jpg

Door Bob Homan, Hoofd van het ING Investment Office

Het is weer zover: de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Normaal gesproken reageren de financiële markten niet op de plannen van de Nederlandse regering voor het komende jaar en dat zal dit jaar niet veel anders zijn.

Toch wordt het interessanter om als belegger naar de plannen van overheden te kijken. Die zijn sinds de COVID-19-uitbraak namelijk een belangrijkere rol in de economie gaan spelen. Dat lijkt misschien tijdelijk, met allerlei steunmaatregelen die inmiddels deels afgebouwd zijn of worden. Maar wereldwijd hebben overheden de smaak van geld uitgeven te pakken.

Een omslag in het denken

Grote uitgaven hebben de economie goed geholpen en niemand lijkt zich echt druk te maken om de hogere staatsschulden. Met zeer lage financieringskosten of soms zelfs geld toe, is dat ook niet zo gek. Daar komt nog bij dat de centrale banken zoveel staatsleningen opkopen, dat de totale schuld probleemloos kan groeien.

Het succes van extra overheidsingrijpen, de lage kosten en de eenvoudige opname van extra schuld hebben bij overheden tot een omslag in het denken geleid. Waar decennialang evenwicht in overheidsfinanciën de norm was, wordt daar nu luchtiger tegenaan gekeken. Men is nu bereid ook extra uitgaven te doen in periodes van economische groei. Daarmee wordt de rol van overheden in de economie groter en lijken politieke ‘aardverschuivingen’ aanstaande.

Wat betekent dit voor de Nederlandse politiek?

Terug naar Prinsjesdag. Vorig jaar koos de regering ervoor om in die onzekere tijd niet te bezuinigen. Zij besloot juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. In de troonrede van dit jaar komen waarschijnlijk dezelfde thema’s terug, misschien met wat meer nadruk op de huizenmarkt, gelijkheid en, nog meer dan vorige jaren, duurzaamheid.

Met de  aanhoudende bestedingsbereidheid in Den Haag gaat een en ander nu meer invloed hebben op de economie. En omdat de agenda’s van veel overheden in de wereld veel gelijkenis met elkaar vertonen, wordt het voor de financiële markten belangrijker om aandacht te schenken aan beleidsaankondigingen, zoals tijdens Prinsjesdag.

Een voor de hand liggende conclusie is dat er de komende jaren veel investeringen rond duurzaamheid gestimuleerd en gesubsidieerd zullen worden. Voor beleggers is het interessant om deze geldstromen in de gaten te houden en uit te zoeken welke bedrijven daar extra van zullen profiteren.