Seminar 'Beleggen onder de Wtp' - Algemeen

Seminar 'Beleggen onder de Wtp'

Wat betekent de Wtp voor het beleggingsbeleid? Is de keuze tussen de SPR of FPR relevant voor de inrichting en aansturing van de beleggingsportefeuille?

Is er straks ruimte voor een actief en dynamisch rentebeleid? Komt er een verschuiving in de renteafdekking naar korte looptijden?

Zullen ALM-studies zoals die in huidige praktijk uitgevoerd worden nog een rol spelen in het nieuwe pensioenstelsel? Kunnen de huidige LDI-fondsen gebruikt worden of gaan deze producten anders ingericht worden?

Hoe vertaal je de opgevraagde risicohouding naar daadwerkelijk beleggingsbeleid voor de verschillende leeftijdscohorten? Hoe vul je de verplichte maatstaven voor risicobereidheid in? Hoe vaak en hoe herbalanceer je?

Hoe bepaal je het niveau van illiquide beleggingen, nu en straks, met name in de FPR? Welke uitdagingen kom je tegen?

Deze en andere actuele vragen over het nieuwe pensioenstelsel staan centraal tijdens de educatieve bijeenkomst voor pensioenfondsbestuurders en medewerkers van bestuursbureaus over 'Beleggen onder de Wtp' op maandagmiddag 25 maart 2024 van 13.15 tot 17.00 uur (lunch vanaf 12.15 uur) in Amsterdam.

De middag zal geleid worden door Evalinde Eelens, Professioneel Pensioenfondsbestuurder en Intern Toezichthouder, Ravenna Consulting.

Verschillende experts zullen hun visie met u delen, waaronder:

 • Rik Albrecht, Professioneel Bestuurder, Voorzitter beleggingscommissie, Toezichthouder, diverse pensioenfondsen, Adviseur, Roccade Advies
 • Cees Harm van den Berg, Senior Strategist, APG Asset Management
 • Jeroen van Bezooijen, Executive Vice President, Head of EMEA Investment Solutions, PIMCO
 • Paul de Geus, Professioneel Bestuurder, diverse pensioenfondsen, Voorzitter RvT, Pensioenfonds Slagers
 • Tobias Hekster, Co-CIO, True Partner Capital
 • Carl Kool, Hoofd Fiduciair Management Nederland, BlackRock
 • Philip Jan Looijen, Co-Head Fiduciary Clients Netherlands, Goldman Sachs Asset Management
 • Rik Maas, Senior Manager, Financial Risk Management, EY Actuarissen
 • Olivier Roodenburg, Actuaris, Senior Manager, KPMG
 • Martin Sanders, Head of Pension Investments, AXA Investment Managers
 • Aldrik Venemans, Senior Actuaris, Beleidsadviseur, MN

  
Registratie

Deelname aan het seminar is gratis en staat open voor pensioenfondsbestuurders, medewerkers van bestuursbureaus en andere (buyside) professionals die betrokken zijn bij het beleggingsbeleid van pensioenfondsen (of verzekeraars). Uw aanmelding is onderhevig aan goedkeuring van Financial Investigator en de partijen die dit seminar financieel mogelijk maken.

 

In samenwerking met:
 

Logo's 25032024 (13032024)