2021 - 08

2021 - 08

Cover.jpg

De comeback van de inflatie

Het jaar 2021 zal de geschiedenisboeken in gaan als een van de beste beleggingsjaren voor aandelen. Ook residentieel vastgoed en grondstoffen hebben het goed gedaan door de toegenomen vraag en het afgenomen aanbod. De vraag steeg doordat de economie zich na de COVID-19-misère van 2020 razendsnel herstelde. De COVID-19-crisis en de focus op duurzaamheid zorgden voor een verminderd aanbod.
 
In het nieuwe jaar zal het inflatiedebat naar verwachting nog wel even doorrazen. De Fed gaat ‘taperen’. De ECB is, ondanks oplopende inflatie, nog voorzichtig met het terugschroeven van de opkoopprogramma’s. De rentes van de centrale banken zullen voorlopig lager blijven dan de economische groei. Op het eerste gezicht goed nieuws voor de financiële markten.
 
Traditiegetrouw besteedt Financial Investigator aan het einde van het jaar de nodige aandacht aan de vooruitzichten voor het nieuwe jaar. Het jaar 2021 beloofde volgens de in 2020 geraadpleegde experts een volatiel jaar vol onzekerheden te worden, met name vanwege de impact van de COVID-19-pandemie en de beschikbaarheid van vaccins.
 
Het beeld voor 2022 is volgens de door ons geraadpleegde beleggingsexperts redelijk eenduidig: de economie blijft groeien. De mate waarin ze dat doet, is nog wel wat onzeker. De ene specialist spreekt over een aanhoudende economische expansie, terwijl de andere voorspelt dat het groeitempo zal afzwakken.
 
Voor de beleggingsrendementen is het, ondanks al het optimisme over de economie, evenwel oppassen geblazen. Aandelen genieten ook in 2022 de voorkeur boven fixed income. Beleggers moeten echter wel rekening houden met gematigde koerswinsten. De inflatie zal een behoorlijke uitdaging vormen voor beleggers, zo verwachten de deskundigen. Om alle onzekerheid het hoofd te bieden, menen enkele experts dat actief diversifiëren binnen de portefeuille het juiste tegenwicht kan bieden.
 
Ook in deze uitgave besteden we aandacht aan het onderwerp duurzaamheid en meer specifiek aan het onderwerp klimaatverandering. Tijdens de Ronde Tafel over Decarbonisation of Fixed Income Portfolios wordt de link gelegd tussen fixed income en het noodzakelijke terugdringen van de CO2-uitstoot. Decarbonisatie is essentieel voor de aanpak van de klimaatcrisis, ook in vastrentende portefeuilles. De experts die deelnamen aan de Ronde Tafel over Fixed Income ETFs benaderen het onderwerp vastrentende waarden weer vanuit een heel ander perspectief, maar ook tijdens deze discussie vormde het onderwerp duurzaamheid een belangrijk thema.
 
In het coververhaal staat Dirk Hoozemans in de schijnwerpers. Het Triodos Pioneer Impact Fund, waarvan hij de beheerder is, heeft de Financial Investigator Impact Investing Award 2021 in de categorie ‘Public Funds’ gewonnen. Kern van de fondsstrategie is met impact beleggen in duurzame innovatie.
 
Ook vindt u een interview met de gezaghebbende Diana Choyleva, Chief Economist bij Enodo Economics. Zij waarschuwt daarin voor de polarisatie tussen de Verenigde Staten en China. Een confrontatie kan niet uitblijven. Taiwan zal volgens haar de katalysator zijn.
 
Uiteraard besteden we in deze editie aandacht aan een grote verscheidenheid aan andere interessante onderwerpen in de vorm van columns, artikelen, interviews en verslagen van paneldiscussies die plaatsvonden tijdens onze seminars. Ik wens u fijne feestdagen en een gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond Nieuwjaar!
 
Ik wens u veel leesplezier toe!
 
 
Jolanda de Groot
 
Hoofdredacteur
 
 

Bijlagen