2019 - 05

2019 - 05

cover_400x530.png

In deze uitgave wordt veel aandacht besteed aan vastrentende waarden. Naast de ronde tafel over Fixed Income en de vooruitzichten voor Fixed Income, waarin een veertiental experts gevraagd werd naar de grootste kansen en bedreigingen voor obligatiebeleggers en waar en hoe je op dit moment in Fixed Income moet beleggen, treft u het verslag aan van de ronde tafel over LDI.

Tijdens deze ronde tafel discussieerden zeven specialisten over vragen als ‘wat zijn de belangrijkste actuele ontwikkelingen op LDI-gebied?’, ‘betekent het nieuwe pensioenakkoord iets voor de manier waarop we nu met LDI omgaan en risico’s aan het afdekken zijn?’ en ‘in hoeverre kan ESG-beleid meegenomen worden bij de totstandkoming van een LDI-portefeuille?’.

In het coververhaal gaat Gwennaële Bruning, Head of Credit bij Achmea Investment Management, onder andere in op de belangrijkste ontwikkelingen in de credit markten en op de wijze waarop duurzaamheid geïntegreerd wordt in het beleggingsbeleid.

Klik hieronder om het magazine te lezen.