2019 - 1

2019 - 1

Duurzaam beleggen Fiduciair Management Externe manager selectie
Cover new.jpg

In deze editie veel aandacht voor het onderwerp Fiduciair Management, een concept dat nu circa 15 jaar oud is. Hoog tijd om de tussenbalans op te maken met Bart Kuijpers van BMO Global Asset Management, een van de pioniers op het gebied van fiduciair management in Nederland.

Daarnaast ook veel informatie over relevante ontwikkelingen binnen fiduciair management tijdens de ronde tafels die onlangs plaatsvonden. De eerste ronde tafel over dit onderwerp besteedt veel aandacht aan de uitbesteding van de selectie en de monitoring van externe managers bij fiduciair management. Het selecteren van managers wordt samen met portefeuilleconstructie gezien als een essentieel onderdeel van de fiduciaire dienstverlening. Bij de tweede ronde tafel komen onderwerpen aan bod als unbundling, portefeuille-inrichting, ESG, innovatie en de vraag of fiduciair management überhaupt nog wel een levensvatbaar business model is voor de aanbieders daarvan.

Financial Investigator interviewde ook Kate Raworth, Econoom en verbonden aan zowel de Universiteit van Oxford als die van Cambridge. Zij kijkt kritisch aan tegen het fenomeen economische groei en geeft aan dat ‘je blindstaren op economische groei verstrekkende gevolgen heeft’. Haar boodschap over de oogkleppen van economische groei heeft vooral betrekking op Westerse, ontwikkelde landen waar aan de meeste sociale behoeften voldaan wordt. ‘De Westerse landen moeten leren om binnen de beperkingen die het milieu oplegt, te leven: ze zouden allemaal bezig moeten zijn met het ontwikkelen van een duurzaam economisch model waarin mensen kunnen gedijen. Dat is de boodschap die ik tracht uit te dragen.’

Uiteraard treft u nog veel meer interessante artikelen, interviews en columns aan in deze uitgave. Denk bijvoorbeeld aan de vragen die wij diverse jongeren voorlegden over hoe zij in de pensioen/vermogensbeheersector terecht zijn gekomen, wat de grootste misvatting over pensioen onder jongeren is en wat een werkgever moet doen om voor jongeren aantrekkelijk te zijn.