2018 - 7

2018 - 7

cover new 2.jpg

De onderwerpen ESG, Duurzaamheid, Impact Investing, Klimaatverandering en Disruptieve Innovatie komen in deze uitgave volop aan bod. In het coververhaal met Geraldine Leegwater kunnen we lezen dat Duurzaam en Verantwoord Beleggen een essentieel onderdeel van het ABP-beleid is geworden. ‘We zijn niet alleen op zoek gegaan naar duurzame en verantwoorde beleggingsmogelijkheden’, maar hebben’ aldus Leegwater, ‘en dat is misschien nog wel belangrijker, duurzaamheidsaspecten en criteria voor verantwoord ondernemen volledig geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen.’

In de ronde tafel over Implementing, Managing and Measuring ESG gaven de deelnemers aan dat het een uitdaging is om een bedrijf een ESG-score te geven en deze vervolgens te gebruiken in het beleggingsproces. En tijdens de ronde tafel over Impactbeleggen werd duidelijk dat er steeds vaker gekeken wordt naar impactbeleggen, dat volop kansen biedt als we in staat zijn de juiste projecten te selecteren.

Dat  de onderwerpen ESG, Duurzaamheid, Impact Investing en Klimaatverandering een steeds grotere rol gaan spelen, bleek ook uit de jaarlijks terugkerende rubriek ‘de Vooruitzichten voor 2019’. Het is voor het eerst dat een van de deelnemers aan deze rubriek opmerkt dat een meer structurele bedreiging voor de toekomst het klimaatrisico is. ‘Door de hoge mate van waarschijnlijkheid en de wereldwijde schade is dit het risico met de grootste impact voor beleggers.’