Tjarda Molenaar: Nederlandse stem in ECON-Commissie is cruciaal

Tjarda Molenaar: Nederlandse stem in ECON-Commissie is cruciaal

Tjarda Molenaar (foto archief NVP)

Door Tjarda Molenaar, Directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

Nu de Europese verkiezingen achter de rug zijn, moeten we nadenken over de rol die Nederlandse Europarlementariërs kunnen en moeten spelen in Brussel.

Recent ontvingen lijsttrekkers en partijbureaus een oproep van de Nederlandse financiële sector om te zorgen voor een sterke vertegenwoordiging in de Economische en Monetaire Zaken (ECON) Commissie van het Europees Parlement. Ik ondertekende deze brief namens de Nederlandse participatiemaatschappijen, want een sterke vertegenwoordiging in deze commissie is noodzakelijk voor het waarborgen van onze nationale en Europese belangen.

De ECON-Commissie maakt het verschil

De ECON-Commissie is een van de meest invloedrijke organen binnen het Europees Parlement. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op het economisch en monetair beleid van de EU, inclusief de werking van de eurozone, de bankenunie en de kapitaalmarktenunie. In de komende jaren zal de commissie belangrijke kwesties behandelen, zoals de financiering van de klimaattransitie, de digitale transitie en defensie. Nederlandse Europarlementariërs hebben in het verleden aangetoond effectief en betrokken te zijn in deze commissie, maar de huidige vertegenwoordigers keren niet terug. We moeten zorgen voor kundige opvolgers.

Belangrijke onderwerpen op de agenda

De wetgeving die in de komende jaren waarschijnlijk op de agenda van de ECON-Commissie zal staan, is van groot belang voor Nederland. Die gaat onder andere over de ontwikkeling van een digitale euro, duurzame financiering, de financiering van het bedrijfsleven en maatregelen tegen online fraude. Ook onderwerpen zoals de aanmoediging van retail-beleggen en de herziening van de Pensioenfondsrichtlijn zijn van cruciaal belang. Elk van deze punten raakt direct aan de economische stabiliteit en groei van ons land.

Waarom Nederlandse inbreng cruciaal is

De oproep van de financiële sector benadrukt het belang van Nederlandse betrokkenheid bij deze discussies. Het is essentieel dat Europese oplossingen goed aansluiten bij de Nederlandse praktijk en dat onze belangen effectief worden verdedigd. Nederlandse Europarlementariërs kunnen ervoor zorgen dat de wetgeving niet alleen de bredere EU-doelen ondersteunt, maar ook rekening houdt met de unieke kenmerken van onze economie en financiële sector.

Samenwerking tussen publiek en privaat

Een van de grootste uitdagingen waar Europa voor staat, is het realiseren van strategische doelen zoals de klimaattransitie en digitale innovatie. De samenwerking tussen de publieke en de private sector wordt steeds belangrijker om voldoende middelen en kennis bijeen te brengen. Nederlandse expertise en ervaring kunnen hierin een leidende rol spelen, niet alleen voor ons eigen land, maar ook voor de welvaart en stabiliteit van de hele EU.

Het verschil maken

In deze tijd van politieke veranderingen en economische uitdagingen is het cruciaal dat Nederland een stevige stem heeft in de ECON-Commissie van het Europees Parlement. Dat is niet alleen een kwestie van nationale trots, maar ook van economisch en maatschappelijk belang. Beste Europarlementariërs: in de ECON-Commissie kunnen jullie het verschil maken. Wij wensen jullie veel succes!

Dit artikel bevat een persoonlijke opinie van Tjarda Molenaar