Ebury: Beleggers vluchten naar dollar omdat verkiezingen markten beïnvloeden

Ebury: Beleggers vluchten naar dollar omdat verkiezingen markten beïnvloeden

Valuta Politiek Geopolitiek
Dollar.jpg

We kregen een paar weken geleden een hint over het vernieuwde belang van de politieke kalenders nadat de verkiezingsresultaten in Mexico, Zuid-Afrika en India de markten en valuta’s van die landen op zijn kop zetten.

Vorige week verplaatste de onrust zich naar Europa. Grote onzekerheid over de uitkomst van de vervroegde Franse parlementsverkiezingen zorgde voor opschudding in Europese activa en valuta’s, waarbij de euro en Franse staatsobligaties en aandelen de grootste dalingen lieten zien.

Politiek speelt een centrale rol, en zelfs het goede nieuws van een lager dan verwachte Amerikaanse inflatie eerder vorige week, en de daaruit voortvloeiende daling van de Amerikaanse staatsobligatierente, was niet genoeg om de Europese valuta’s te helpen.

In weer een ander voorbeeld van het primaat van politiek, was de best presterende valuta van de week de Zuid-Afrikaanse rand, gesteund door nieuws over een marktvriendelijk akkoord tussen het ANC en de centristische Democratische Alliantie.

De gegevens van volgende week zijn relatief licht, met voornamelijk de wereldwijde PMI-indices van bedrijfsactiviteit op de agenda, en dat pas op vrijdag. Belangrijker voor de euro zullen de krantenkoppen zijn over peilingen en mogelijke allianties uit Frankrijk, aangezien markten hopen dat de centristische bondgenoten van Macron een absolute meerderheid door zowel rechts als links kunnen voorkomen.

Het belangrijkste monetaire beleidsmoment zal de vergadering van de Bank of England in juni zijn, waar geen verandering wordt verwacht en markten zullen zich richten op de vooruitzichten die door het Monetaire Beleidscomité worden gegeven over de timing van de eerste renteverlaging.

Belangrijke valuta in detail

Euro

Hoe meer markten kijken naar de mogelijke uitkomsten van de Franse parlementsverkiezingen van 30 juni, hoe minder ze het leuk vinden. Naast de onzekerheid bestaat de kans dat de meerderheid van Macron wordt vervangen door een rechts- of linksgerichte meerderheid die de hervormingen van Macron ongedaan maakt, de uitgaven verhoogt en vijandiger staat tegenover het Europese project.

De spreads van Franse obligaties ten opzichte van Duitsland stegen naar niveaus die sinds de eurocrisis meer dan tien jaar geleden niet meer zijn gezien, en Europese risicovolle activa kelderden, terwijl de Amerikaanse aandelenmarkt bleef stijgen naar nieuwe recordhoogtes.

De PMI-indices van deze week zullen naar verwachting een aanhoudende verbetering laten zien die consistent is met bescheiden economische groei, maar de gegevens zullen worden overschaduwd door politiek nieuws uit Frankrijk en de reacties van investeerders daarop.

Pond

De Bank of England zal de recente tegenstrijdige signalen uit de Britse economie moeten afwegen. Enerzijds toonde het werkgelegenheidsrapport van mei duidelijke tekenen van een verzwakking van de arbeidsmarkt. Anderzijds pleit de verrassende stijging van de inflatie in april, met name in de dienstencomponent, voor een uitstel van het begin van de renteverlagingen.

Het inflatierapport van mei zal één dag voor de vergadering van het Monetaire Beleidscomité worden gepubliceerd, wat de onzekerheid alleen maar vergroot. De Britse verkiezingen maken echter weinig verschil voor activa, aangezien een grote meerderheid voor Labour vanaf het begin al is ingecalculeerd.

Dollar

Een zeer welkome lage inflatierapportage voor mei op woensdag stond in contrast met een relatief havikachtige Fed slechts enkele uren later. De 'dots plot' suggereerde dat de meeste FOMC-functionarissen ruimte zien voor slechts één renteverlaging tussen nu en het einde van het jaar, hoewel voorzitter Powell benadrukte dat alles nog steeds afhangt van toekomstige arbeids- en inflatiegegevens.

Volgende week zal de politieke onrust in Frankrijk de aandacht afleiden van de Amerikaanse dollar, maar de detailhandelsverkopen en de PMI’s zullen nog steeds een belangrijke indicatie geven van de mate waarin de Amerikaanse vraag aan het afnemen is.