LGIM: Groeiende behoefte transitiemetalen biedt beleggingskansen

LGIM: Groeiende behoefte transitiemetalen biedt beleggingskansen

Grondstoffen Energietransitie
Mijnbouw.jpg

Metalen spelen een grote rol in de energietransitie. Ze maken de aanleg van windturbines mogelijk, ze verbinden zonnepannelen met de bijbehorende distributiesystemen en helpen bij het opslaan van stroom in elektrische voertuigen. Daarom vormen deze transitiemetalen een kans voor beleggers, zegt LGIM.  

In een blog wijzen analisten van de Britse vermogensbeheerder erop dat er nog veel meer kapitaal nodig is om de energietransitie te realiseren en dat de schaarste zal toenemen. Om via metalen te kunnen beleggen in de energietransitie, onderscheiden ze de metalen aan de hand van vier categorieën.

Groeiende vraag

De eerste zijn kritieke metalen, aldus de LGIM-analisten. Deze metalen liggen aan de grondslag van de infrastructuur voor hernieuwbare energie, zoals aluminium en koper. Een tweede categorie zijn metalen voor de energieopslag, zoals lithium, nikkel en kobalt.

Vervolgens zijn er ondersteunende metalen nodig om het elektriciteitsnet en de infrastructuur uit te bouwen, zoals ijzer, lood en tin. En ten slotte komen speciale edelmetalen die de energietransitie ondersteunen, zoals zilver, goud en platina. 

Mede door de energietransitie, zal de vraag naar dergelijke metalen aanzienlijk stijgen, aldus de analisten. Ze wijzen daarbij op ramingen dat tussen 2022 en 2030 de vraag naar metalen kan groeien met wel 40%, en tot 2050 zelfs met 600%.

Investeringen nodig

Het is niet eenvoudig om deze enorme hoeveelheden van deze metalen uit de grond te halen en te verwerken en zo aan deze vraag te voldoen. Tegen het einde van het decennium worden daardoor tekorten verwacht van een aantal van deze metalen. In sommige gevallen worden die tekorten nu al geregistreerd. 

Ondanks deze (dreigende) tekorten blijven de kapitaaluitgaven ver onder het bedrag dat nodig is om netto-nul te bereiken. Mijnbouwbedrijven worstelen bijvoorbeeld met hogere operationele- en arbeidskosten en complexe vergunningstrajecten. Bovendien oefent het beperkte aanbod meer prijsdruk op deze metalen uit.

Nieuwe materialen

Komende jaren kan CO2-arme energie de energietransitie nog ondersteunen. Metalen zullen een belangrijke bijdrage leveren in de transitie naar een economie met netto-nul uitstoot. Echter, om de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie te realiseren moeten we op nieuwe materialen bouwen, die nog niet in grondstoffenportfolio’s vertegenwoordigd zijn.

De schaarste aan metalen is een uitdaging voor de energietransitie, maar creëert tevens een unieke kans voor beleggers, aldus LGIM. Beleggers kunnen transitiemetalen toevoegen aan hun portefeuilles, om zo de reductie van CO2-uitstoot te ondersteunen en hun blootstelling aan fossiele brandstoffen te verminderen.