Schroders: Hernieuwbare energiebronnen zullen grotere rol moeten spelen

Schroders: Hernieuwbare energiebronnen zullen grotere rol moeten spelen

Energietransitie
Duurzaam (6) windenergie energietransitie.jpg

De meeste landen hebben toegang tot wind- of zonne-energie en zijn zelf eigenaar van de activa: erg aantrekkelijk vanuit oogpunt van energiezekerheid.

‘De globaliseringsdynamiek die we nu zien, heeft de noodzaak versneld voor overheden om snel veilige energiebronnen te vinden met een laag geopolitiek risico – conventionele aanvoer die dichter bij huis is of zich in stabiele, democratische landen bevindt,’ zegt Schroders vandaag. ‘Als gevolg daarvan is energiezekerheid uitermate belangrijk geworden.’

Energietransitie

‘Diversificatie en energiezekerheid staan nu bovenaan de agenda van overheden. Het gaat erom de energietransitie te versnellen vanuit het oogpunt van klimaatverandering, maar ook om niet achter te blijven vanuit het oogpunt van energiezekerheid. Dit zijn de dubbele drijfveren. Op de korte termijn zullen energiezekerheid en het vastleggen van verschillende manieren van energievoorziening via hernieuwbare energiebronnen de komende jaren worden uitgerold.

Decarbonisatie is een andere belangrijke factor in de drang naar energiezekerheid, hoewel dit met een langer tijdsbestek gepaard gaat. Duurzaamheid en veerkracht kunnen hand in hand gaan als het gaat om energie, omdat het koolstofvrij maken en elektrificeren van het energiesysteem een manier is om een einde te maken aan de afhankelijkheid van energie en tegelijkertijd te streven naar net zero emissies.

Als onderdeel van de inspanningen van landen om het energiesysteem koolstofvrij te maken, zal de groei van wind- en zonne-energie en het elektriciteitsnet versnellen, maar ook nieuwere technologieën zoals batterijopslag, koolstofafvang, waterstof en kernenergie. Er is ook netwerkinfrastructuur nodig om de toegenomen intermitterende elektriciteitsbelasting door hernieuwbare energiebronnen aan te kunnen.

Aangezien bepaalde traditionele methoden van energieopwekking worden afgebouwd – bijvoorbeeld de kolencentrales die in de jaren 1950 zijn gebouwd en nu worden afgebouwd – is er behoefte aan nieuwe energiebronnen om de leemte op te vullen. Hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zullen een grotere rol moeten gaan spelen en daarvoor zijn serieuze investeringen nodig.

Het extra voordeel van hernieuwbare energiebronnen is dat fossiele energiebronnen zoals olie en gas meestal in ontoegankelijke of geopolitiek moeilijke regio's worden gevonden. De meeste landen hebben toegang tot wind- of zonne-energie en zijn zelf eigenaar van de activa: dit is zeer aantrekkelijk vanuit het oogpunt van energiezekerheid.

Dus uiteindelijk zou het ontwikkelen van een binnenlandse hernieuwbare energievoorziening veel minder gevoelig kunnen zijn voor geopolitieke schokken zoals oorlog, terrorisme en wereldwijde gezondheidsgebeurtenissen. Het kan wel startkapitaal vereisen op een schaal die nog nooit eerder is vertoond.’

Hybride aanpak nodig

‘De keuze voor energiezekerheid is geen binaire keuze. Het is geen keuze tussen ‘conventioneel' of ‘hernieuwbaar'. In plaats daarvan zal een hybride aanpak nodig zijn.’ ‘Toonaangevende conventionele energiebedrijven zijn een belangrijk deel van de oplossing, in plaats van een deel van het probleem, en met het momentum van de decarbonisatietrend zullen deze bedrijven moeten laten zien dat ze in staat zijn om zich dienovereenkomstig aan te passen aan snelgroeiende, duurzame energiebronnen.

 

Het ziet er niet naar uit de huidige chaos in de wereld snel zal afnemen. Energiezekerheid zal daarom een belangrijk punt van zorg blijven voor overheden, consumenten en investeerders. De weg voorwaarts zal zowel tactische als strategische stappen vereisen die in de onmiddellijke behoeften voorzien en tegelijkertijd rekening houden met langetermijntrends, zoals decarbonisatie en deglobalisatie.’