Optimix: Productie van kernenergie zo’n gek idee nog niet?

Optimix: Productie van kernenergie zo’n gek idee nog niet?

Energietransitie
Energie elektriciteit (3) kernenergie.jpg

De komende jaren zal de capaciteit voor nucleaire energie fors worden uitgebreid en daarmee de energieopwekking met kernenergie. De vraag naar uranium zal hoe dan ook stijgen.

‘Jarenlang stond kernenergie in een kwaad daglicht, maar nu de CO2 uitstoot van fossiele energiebronnen als olie, gas en kolen tot steeds meer verontwaardiging leidt, lijkt de koolstofdioxidevrije productie van kernenergie zo’n gek idee nog niet,’ aldus Optimix vandaag, ‘Ook de Europese Unie zit op deze gedachtelijn en nam kernenergie op in haar taxonomie voor duurzame energie. Daarmee is de weg nu vrij voor (overheids)investeringen in nieuwe kernreactoren.

Buiten Europa werd al volop ingezet op kernenergie. Zo zijn in China momenteel 26 reactoren in aanbouw (slechts 5% van de huidige elektriciteitsproductie komt daar uit kernenergie), in India 7 en zowel in Rusland als in Turkije 4. Frankrijk (dat al 63% van haar elektriciteit met kerncentrales produceert) en België houden bestaande centrales langer in bedrijf dan gepland. Zelfs in Japan worden stilgelegde kerncentrales weer opgestart nadat in 2011, als gevolg van de Fukushima-ramp, resoluut afscheid werd genomen van nucleaire energie.’

Tekort aan uranium

‘De komende jaren zal de capaciteit voor nucleaire energie fors worden uitgebreid en daarmee de energieopwekking met kernenergie. De vraag naar uranium zal hoe dan ook stijgen. De World Nuclear Association verwacht een toename van de vraag naar uranium van 28% in 2030. Interessant is dat de kosten van uranium slechts 4-8% van de operationele kosten van een kerncentrale bedragen. De vraag is dus relatief inelastisch, oftewel ongevoelig voor prijsschommelingen.

De huidige productiecapaciteit en de uraniumvoorraden zullen tegen 2030 niet aan de vraag kunnen voldoen. Er zijn op dit moment slecht 15 landen waar uranium wordt gedolven. De grootste producent is Kazachstan, gevolgd door Canada. Ook Rusland en Niger zijn grote spelers. Wij denken dan ook dat er nog meer in het vat zit voor de uraniumprijs en hebben daarom belegd in uraniumdelvers.’