PGIM Fixed Income: Renteverlaging BoE ligt niet buiten de mogelijkheden

PGIM Fixed Income: Renteverlaging BoE ligt niet buiten de mogelijkheden

Rente Centrale bank Verenigd Koninkrijk
Rente (04) inflatie

De volgende beleidsvergadering van de Bank of England is waarschijnlijk meer in evenwicht dan de markt verwacht. De mogelijkheid van een renteverlaging op donderdag ligt niet buiten de mogelijkheden.

Katharine Neiss, Chief European Economist bij PGIM Fixed Income geeft hiervoor enkele redenen:

  • Ten eerste, het Monetary Policy Committee (MPC) heeft er geen probleem mee om de markten te verrassen. Dit zagen we terug in november 2021, toen de markt verwachtte dat de Bank de rente zou verhogen, maar uiteindelijk koos voor ongewijzigde tarieven. Vervolgens verhoogde het de tarieven op de vergadering in december. Het punt is dat de Bank geen behoefte voelt om de timing van rentewijzigingen nauwkeurig aan te sturen.
  • Ten tweede verhoogde de BoE de tarieven veel eerder dan zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank in de laatste verhogingscyclus. Dat betekent dat, ceteris paribus, ze ook eerder kunnen verlagen.
  • Ten derde werden enkele van de laatste renteverhogingen van de Bank doorgevoerd als gevolg van de fallout van de mini-begroting in de herfst van 2022. Nu er enige afstand is genomen van dat incident en vandaag de dag, kunnen die preventieve renteverhogingen worden teruggedraaid terwijl de tarieven toch in restrictief terrein blijven.
  • Ten vierde zou de inflatie in april heel goed op of net onder het inflatiedoel van de Bank van 2% kunnen liggen vanwege sterke energiegerelateerde basiseffecten. Het zou vreemd lijken voor de Bank om stil te blijven staan tegen een achtergrond van inflatie die terug is op het doel, en het risico lopen dat het MPC ook te laat wordt bestempeld, zowel op de weg naar beneden als op de weg omhoog.
  • Ten slotte is mei een prognosemaand. Hoewel MPC-leden, inclusief de gouverneur, erop hebben aangedrongen dat 'alle vergaderingen live zijn', biedt een publicatiemaand voor prognoses meer ruimte voor de Bank om haar visie en vooruitzichten te communiceren. De markttarieven worden nu verwacht langer hoog te blijven vanwege een veerkrachtige Amerikaanse economie, waardoor de inflatie en activiteit lager worden over de prognosehorizon van het MPC en nog een signaal dat renteverlagingen onderweg zijn.