J. Safra Sarasin: Vier megathema's groene transitie

J. Safra Sarasin: Vier megathema's groene transitie

Duurzaam beleggen Energietransitie
Klimaat (11) duurzaam energietransitie windenergie

We zitten midden in een revolutie op het gebied van milieu-investeringen. Deze beleggingen helpen de overgang naar een groenere economie vorm te geven en bieden ook beleggingskansen.

Dat zegt Daniel Lurch, Lead Portfolio Manager van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds bij Bank J. Safra Sarasin. Het thematische team heeft vier megathema's geïdentificeerd bij bedrijven die de groene transitie mogelijk zullen maken.

De vier thema's die zijn geïdentificeerd om de groene transitie mogelijk te maken:

  • Bescherming van ecosystemen: bedrijven die zich inzetten voor geavanceerde waterzuivering en technologieën om vervuiling tegen te gaan.
  • Efficiënt gebruik van hulpbronnen: bedrijven die een cruciale rol spelen bij het mogelijk maken van de circulaire economie, met name bedrijven die gespecialiseerd zijn in afvalrecycling, verwerking van gevaarlijk afval en de ontwikkeling van geavanceerde software voor materiaal- en procesoptimalisatie.
  • Slimme mobiliteit: bedrijven die de overgang naar elektrische voertuigen leiden en zich inzetten voor duurzame transportinnovaties.
  • Toekomstige energie: bedrijven die de overgang naar groenere energiebronnen mogelijk maken, met name in hernieuwbare energie zoals zon en wind, aangevuld met aanbieders van elektrificatie-infrastructuur, met name gereguleerde elektriciteitsnetten.

Bescherming van ecosystemen

Schoon water staat centraal in het megathema Bescherming van ecosystemen. Wij geloven dat de belangrijkste beleggingskansen liggen in bedrijven die oplossingen bieden voor ernstige wateruitdagingen. Deze beginnen met stormwaterbeheer, dat water in stedelijke en ontwikkelde gebieden opvangt en behandelt voordat het weer in het milieu terechtkomt. Het omvat ook het verwijderen van verontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater, evenals slimme sensortechnologieën die de manier waarop we waterbronnen beheren aanzienlijk kunnen verbeteren.

Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, zullen waterintensieve industrieën efficiënter en duurzamer met hulpbronnen moeten omgaan. Dit vermindert niet alleen het risico op watertekorten en helpt de watervoorraden te herstellen, maar vermindert ook de schade aan het milieu.

Efficiënt gebruik van hulpbronnen

Een belangrijk element in de elektrificatiewaardeketen is koper, een strategisch metaal met veel toepassingen. Naast de toepassing in windturbines is koper een belangrijk onderdeel van de onderzeese kabels die energie terugsturen naar het elektriciteitsnet op het land. Daarnaast versterkt de oneindige recyclebaarheid van koper zijn waarde in de circulaire economie, omdat het zijn eigenschappen behoudt, zelfs na herhaald gebruik.

De verschuiving naar een groenere economie gaat verder dan het sluiten van kolencentrales en het ontwikkelen van schone energie: het gaat om de hele waardeketen van groene oplossingen. Water speelt bijvoorbeeld een cruciale rol in de landbouw, industrie en energieopwekking. Daarom is een efficiënt gebruik van hulpbronnen essentieel om aan de consumptiebehoeften te voldoen en het risico op tekorten te minimaliseren.

Energie van de toekomst

Windturbines zijn het bekendste voorbeeld van oplossingen voor schone energie, maar de waardeketen voor hernieuwbare energie gaat verder dan deze hoofdoplossing. Het omvat bijvoorbeeld de gespecialiseerde schepen die helpen bij het transport en de installatie van de grootste windturbines op zee, totdat de stroom klaar is voor gebruik in onze huizen.

De vier bovenstaande megathema's zijn nauw met elkaar verbonden en moeten holistisch worden benaderd. Het beschermen van ecosystemen zorgt voor de duurzaamheid van vitale hulpbronnen zoals water, maar profiteert ook van efficiënt gebruik van hulpbronnen door afvalvermindering, verbeterd materiaalgebruik en recycling. Slimme mobiliteit, aangedreven door baanbrekende halfgeleidertechnologie, versnelt de verschuiving naar transportelektrificatie en de daaruit voortvloeiende lagere uitstoot. Ondertussen vindt er een fundamentele verschuiving plaats van fossiele brandstoffen naar energiebronnen van de toekomst. De gecombineerde schaalvoordelen van deze vier megathema's zullen ons dichter bij een groenere planeet brengen.