Jennison Associates: Koersherstel techbedrijven zal versnellen

Jennison Associates: Koersherstel techbedrijven zal versnellen

Vooruitzichten Technologie
Koersen.jpg

Het sterke koersherstel van bepaalde technologieaandelen is voor een deel te verklaren door de lage waarderingen begin vorig jaar, maar ook door de eerste tekenen van hogere omzet- en winstverwachtingen van bedrijven. Deze trend zal de komende kwartalen versnellen.

De dalende bedrijfsuitgaven aan technologie zijn bovendien gestabiliseerd. Naast een gunstigere vergelijkingsbasis komt dit door de prioriteit die bedrijven stellen aan de digitale transformatie, gedreven door de productiviteitsverhogende mogelijkheden van AI. Dit duidt erop herstel van de uitgaven richting langere termijn investeringstrends.

'Ook zien we bij Millennials en de Generatie Z de vraag naar technologische toepassingen versnellen, mede doordat ze al van jongs af aan gebruikmaken van veel producten die gerelateerd zijn aan de digitale economie. Wij geloven dat er in deze grote adresseerbare markt voor techbedrijven voldoende ruimte is voor langdurige omzet- en winstgroei, waarbij veel disruptieve trends de komende 4 á 5 jaar naar verwachting zullen verdubbelen. In het verleden hebben vroege stadia van massale adoptie, zoals nu met AI, geleid tot nog meer innovatie en gebruiksgemak.

Baribeau gelooft dat de markt een voorkeur blijft houden voor techbedrijven met ‘asset-light’ bedrijfsmodellen, hoge brutowinstmarges, abonneemodellen, disruptieve producten, grote totaal adresseerbare markten en hogere autonome groei. Het is belangrijk om in dit verband te erkennen dat technologie niet langer een aparte sector is, maar verweven is met elke sector waarin we beleggen.'