San Lie: Know and show what you own

San Lie: Know and show what you own

Duurzaam beleggen
San Lie-ASN Bank-980x600.jpg

Door San Lie, Directeur van ASN Impact Investors

De aarde brak ook in 2023 weer talloze warmterecords. Alarmerend, maar als beleggers zouden we niet moeten wachten op een alarmbel om in actie te komen. Onze keuzes bepalen de toekomst, en daarom zou ik zeggen: weet op zijn minst waarin je investeert, en welke impact je daarmee realiseert.

Het was al voorspeld, maar begin deze maand werd het bevestigd: het jaar 2023 was het warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1850. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 15oC, ofwel 0,17 graad warmer dan het vorige recordjaar, 2016. Dat meldde de Europese klimaatorganisatie Copernicus.

Echt alarmerend! Maar het lijkt weinig mensen uit hun slaap te houden. Velen van ons lijken het voor kennisgeving aan te nemen. En daarna gaat iedereen weer door met zijn/haar leven. Dat houdt me wel bezig: hoe vaak moet je nog waarschuwen dat het vijf voor twaalf is? Wanneer haakt u af met het lezen van mijn columns?

De (alarm)bel

Wij beleggers kennen de bel maar al te goed. Elke (beurs)dag opent en sluit de bel de markt. Maar een bel die het dieptepunt of het hoogtepunt van de beurs aangeeft, is er helaas niet. Ditzelfde geldt voor de alarmbel die ons moet waarschuwen dat de temperatuur echt te hoog is opgelopen. De bel die ons moet waarschuwen dat het vijf over twaalf is.

Wij beleggers zouden dan ook moeten weten dat het wachten op de (alarm)bel onverstandig is. Rendement schuilt niet in het volgen van trends, maar juist in het vooruitlopen op de meute. En dat is eigenlijk exact waar duurzaam beleggen wat mij betreft om draait. Dat de aarde opwarmt, dat we de komende decennia die temperatuurstijging zo veel mogelijk moeten zien te beperken terwijl we ook investeren in klimaatadaptatie: het spreekt welhaast vanzelf. Maar hoe vertaal je dat in een beleggingsstrategie, en vervolgens in de selectie en weging van een portefeuille?

Weet waarin je belegt

Ik ga niet beweren dat dat een simpele klus is. Maar na alle onderzoeken, strategisch denkwerk, besluitvorming en afstemming met alle stakeholders komt het misschien toch neer op een belangrijk principe: weet op zijn minst waarin je belegt. En weet wat de impact is van je portefeuille op het klimaat.

Van (grote) beleggers die nog steeds in duizenden titels belegd zijn, vergt dat know what you own wellicht extra onderzoek. Echter: ook als selectie en beheer zijn uitbesteed, houd je de verantwoordelijkheid om vragen te stellen, om dóór te vragen. Hoe toekomstbestendig zijn je assets? Kan ik mijn deelnemers die ik net heb verwelkomd over pakweg 40 jaar ook nog een goed pensioen in een leefbare wereld beloven? Lastige vragen, maar het zijn juist dat soort vragen waarvoor je nu al de beste keuzes voor de toekomst kunt maken.

Keuzes maken

Ik zie om me heen dat bij partijen die écht willen weten waarin ze beleggen en scherper kiezen de portefeuille overzichtelijker wordt. Kortgezegd: ze beleggen in minder bedrijven, waardoor ze ook een diepgaander begrip opbouwen van wat er in die ondernemingen omgaat. En het geeft ook meer ruimte om deelnemers de verhalen te vertellen over ondernemingen die wél in actie zijn gekomen, zich aanpassen aan klimaatrisico’s terwijl ze actief bijdragen aan het beperken van die temperatuurrecords.

Zo’n positieve keuze voor een bedrijf met een toekomstvaste visie inspireert. Dus know what you own, en show what you own.

San Lie is Directeur van ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.