DWS: Voorspellen grondstofprijzen is moeilijk

DWS: Voorspellen grondstofprijzen is moeilijk

Grondstoffen Energietransitie
Olie platform grondstoffen (3).jpg

Grondstoffen zijn door de toenemende politieke onrust weer een hot topic. Ketenverstoringen, materialentekorten, verminderde voedselzekerheid en de vlucht naar veilige havens zoals goud, maken het lastig om voorspellingen te doen over grondstofprijzen.

Uit de Chart of the Week van DWS blijkt dat analisten het vaak bij het verkeerde eind hebben als het gaat om hun vooruitzichten voor grondstoffen. 

Goud en koper gelden als stabiele grondstoffen omdat de foutmarges in het verleden nooit meer dan 10% bedroegen. Energie is een heel ander verhaal. Als er plotseling minder olie wordt opgepompt, heeft dat meteen grote economische consequenties, als een goudmijn wordt gesloten leidt dat niet tot tekorten.

Commodity price forecasting errors and volatility

23012024 DWS

Binnen het gehele energiestelsel lopen de voorspellingen van analisten en de daadwerkelijke CO2-heffingen het meest uiteen. Dit komt omdat de CO2-emissierechtenmarkt nog min of meer in de kinderschoenen staat en de regels die de EU oplegt aan verandering onderhevig zijn.

Veel analisten willen hun vingers niet branden aan voorspellingen over CO2-emmissierechten, maar DWS hoopt dat daar verandering in komt nu beleggers steeds meer interesse tonen in deze markt. De kans is groot dat de voorspellingen met een grotere groep analisten accurater wordt.

In 2018 en 2021 lag de foutmarge tussen voorspellingen en de daadwerkelijke prijs op ruim 70%. Volgens Bloomberg komen de CO2-emissierechten in de EU dit jaar op €85 per ton liggen. Dit betekent dat de prijzen ofwel kunnen instorten tot onder €40 per ton, of gestaag kunnen stijgen tot boven €110 per ton.

Onze verwachting is dat de prijzen zullen stijgen, zolang de wereldeconomie standhoudt en de aandelenmarkten kalm blijven. Hoe geringer het foutpercentage, des te meer we erop kunnen vertrouwen dat de CO2-markt tot wasdom komt.