Han Dieperink: The Magnificent Seven, grote belofte of zeepbel?

Han Dieperink: The Magnificent Seven, grote belofte of zeepbel?

Aandelen Kunstmatige intelligentie Technologie
Han Dieperink

Door Han Dieperink, geschreven op persoonlijke titel

De aandelenmarkt van 2023 wordt gedomineerd door de Magnificent Seven. Deze zeven aandelen zijn vorige week gestegen tot het hoogste punt van het jaar dankzij nieuwe all-time-highs voor Microsoft en Nvidia. De kans is groot dat deze aandelen volgend jaar verder zullen stijgen. Ze profiteren van drie trends en voldoen binnenkort ook aan de vier voorwaarden voor het ontstaan van een zeepbel.

 

Trend 1: Kunstmatige intelligentie

Een belangrijke reden waarom deze aandelen verder kunnen stijgen, is de komst van generatieve AI. Normaal gesproken zitten grote bedrijven zichzelf in de weg als het gaat om innovatie. Zeker op het gebied van technologie kunnen zelfs de grootste bedrijven in enkele jaren weggevaagd worden door een bedrijf met een beter idee. Alleen is dat anders bij kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI).

Voor de ontwikkeling en het gebruik van AI is namelijk veel data vereist. De meeste data zit tegenwoordig geconcentreerd in de cloud en dat is ook waar AI er wat mee kan. Nu zijn de aanbieders van clouddiensten beperkt tot de grote IT-bedrijven die onderdeel zijn van de Magnificent Seven. Er is ook geen afnemende meeropbrengst. Groter is altijd beter.

Trend 2: Feitelijke monopolisten

De Big Tech-bedrijven in de Magnificent Seven zijn feitelijk monopolisten, wat in de meeste gevallen mogelijk is gemaakt door disruptieve innovaties uit het verleden. Door de komst van het internet en de verbeteringen op handelsgebied gaat technologie tegenwoordig in korte tijd viraal. Waar een bedrijf vroeger decennia nodig had om wereldwijd een netwerk uit te bouwen, kunnen technologiebedrijven dat in enkele jaren.

Snelheid is belangrijk, want uiteindelijk geldt het principe ‘winner takes all’ ook hier. Dat betekent dat juist deze bedrijven met hun abonnementsmodel geen enkele moeite hebben om prijzen te verhogen. De afnemer kan niet naar de concurrent, want die is er niet. Een mogelijk voordeel voor volgend jaar is dat – afgezien van Amazon – al deze bedrijven veel meer dan 40% van de omzet buiten de Verenigde Staten behalen en daarmee dus relatief profiteren van een zwakkere dollar.

Trend 3: Aantrekkende investeringen

Investeringen in technologie zijn in de afgelopen decennia een steeds groter onderdeel gaan uitmaken van de gemiddelde bedrijfsinvesteringen. Die investeringen komen wel in cycli. Tijdens de coronacrisis werd er volop geïnvesteerd, omdat iedereen opeens thuis ging werken, winkelen en studeren. Dit jaar (post-corona) liggen de investeringen daarom op het laagste punt van de afgelopen 14 jaar.

Toch is de behoefte om te investeren groot en dat komt onder andere door de krappe arbeidsmarkt. Die krapte kan worden opgelost met kunstmatig intelligente toepassingen die al redelijk eenvoudig zijn uit te rollen. Omdat de (minimum)lonen stijgen is er een duidelijke prikkel voor ondernemers om te investeren in technologische oplossingen. Bovendien is de komst van Chat-GPT ook in veel bestuurkamers reden om meer te gaan doen met AI.

Inmiddels zijn de meeste budgetten voor 2024 verdeeld en een groot deel gaat naar kunstmatig intelligente oplossingen. Die investeringen profiteren waarschijnlijk volgend jaar ook van de lage rente.

Zeepbel in de maak, vier voorwaarden

Volgens Charles P. Kindleberger (Manias, Panics & Crashes) zijn er vier voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het ontstaan van een zeepbel. De huidige situatie rond de Magnificent Seven heeft ze alle vier:

1) Allereerst moet er sprake zijn van een verschuiving in de economische realiteit. Die verschuiving is er in de vorm van AI. Waar de industriële revolutie ging over de automatisering van de menselijke spierkracht, gaat deze IT-revolutie over de automatisering van de menselijke denkkracht. De economische gevolgen zijn groter dan de komst van het internet of de komst van de iPhone. Daarmee is de impact op productiviteit en daarmee op economische groei ook groter.

2) Daarmee komen we ook bij het tweede vereiste van Kindleberger: er moet wel sprake zijn van een belofte in de verre toekomst die op dit moment niet eenvoudig te kwalificeren is. Bij de dotcombubbel was dat de komst van het mobiele internet, dat pas doorbrak met de komst van de iPhone in 2007. Ook bij AI hebben we nog wel enige tijd nodig om te overzien wat de mogelijkheden allemaal zijn.

3) De derde vereiste van Kindleberger is dat er een verbreding is van de beleggersdoelgroep. Tot dit jaar was een investering in bijvoorbeeld Nvidia voorbehouden aan beleggers die zich interesseren voor de ontwikkeling op chipgebied.

Uiteraard zijn er tegenwoordig ook grote groepen indexbeleggers die in elke bedrijf beleggen, maar voor deze beleggers waren deze bedrijven onderdeel van de sector technologie en daarmee onderdeel van de index. Technologie zit nu feitelijk in alle sectoren: software is eating the world. Amazon is onderdeel van de sector consument cyclisch en Alphabet en Meta zitten in de sector waar vroeger telecom zat.

Daarnaast zijn er ook beleggers die in de Magnificent Seven stappen als alternatief voor defensieve bedrijven, onder het motto dat het met zo’n marktpositie en groei uiteindelijk wel goed komt. Het is zelfs een betere veilige haven om in te beleggen dan in langlopende Amerikaanse staatsobligaties die in de afgelopen drie jaar zijn gehalveerd. Zo tegen het jaareinde is er ook een groeiende groep ‘tracking-error’-beleggers. Gelet op de grote dispersie tussen de Magnificent Seven (+71%) en de 493 overige aandelen uit de S&P (+6%) willen steeds meer beleggers de Magnificent Seven niet onderwegen.

4) De laatste voorwaarde van Kindleberger is liquiditeit: brandstof voor de beurs. Die is op dit moment nog altijd uiterst krap, maar dat zal volgend jaar verbeteren. Het risico op korte termijn is dat defensieve beleggers hun slecht presterende defensieve aandelen uit de sectoren consument defensief, nutsbedrijven en voedingsbedrijven inruilen voor meer grote techbedrijven. Daarmee krijgt de vlucht naar de Magnificent Seven een zelfversterkend effect door de grote dispersie tussen aandelen. Als volgend jaar de liquiditeit verbetert en de rente daalt, dan kan de Magnificent Seven nogmaals sterk stijgen.

Conclusie

Als de Magnificent Seven het huidige groeitempo weten vol te houden, zullen deze aandelen volgend jaar beter presteren dan het marktgemiddelde. Niets kan immers op tegen een winstgroei van 70%. Nu is zo’n percentage bij dit soort grote bedrijven moeilijk voorstelbaar, maar Nvidia is het eerste bedrijf ooit dat vanaf zo’n grote omvang fors weet te groeien. Op basis van de huidige winstverwachtingen voor de markt is nu al duidelijk dat deze aandelen ook volgend jaar veel sterker groeien dan de markt, tegen hogere winstmarges en met veel betere balansverhoudingen.

Een nadeel is natuurlijk dat de verwachtingen voor de Magnificent Seven hoog zijn gespannen. Het komt bepaald niet over als de ideale ‘tip van de week’. Toch zijn alle ingrediënten voor een voortzetting van de hype aanwezig, vooral ook omdat de waardering veel lager ligt dan in 2000 (Tech’s Four Horsemen) of in 1972 (Nifty Fifty). Bovendien, als er een echte zeepbel ontstaat, dan doet waardering er niet meer toe.