Carmignac: Vooruitzichten voor 2023

Carmignac: Vooruitzichten voor 2023

Inflatie Vooruitzichten Verenigde Staten
Outlook vooruitzicht (13) kompas navigeren

2023 wordt volgens fondsenboutique Carmignac het jaar van een wereldwijde recessie, maar aangezien de grootste economische regio's ter wereld – de Verenigde Staten, de eurozone en China – niet hetzelfde verloop laten zien, zullen er toch beleggingskansen opduiken. Maar deze kansen blijven ongrijpbaar zonder een flexibele en selectieve benadering. Een vooruitblik.

In de VS zijn er bijna twee openstaande vacatures per werkloze, waarmee de krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt nijpend is. Hoewel de lonen in de VS hierdoor verder stijgen, is het ook olie op het inflatievuur. De economische bedrijvigheid in de VS loopt volgend jaar mogelijk scherper terug dan eerder werd verwacht, aangezien de Fed de strijd tegen de inflatie als prioriteit nummer één beschouwt.

'Wij geloven niet in het scenario waarin de VS begin volgend jaar een ondiepe en korte recessie doormaken', aldus Raphaël Gallardo, Chief Economist bij Carmignac. 'We verwachten daarentegen dat de Amerikaanse economie later dit jaar in een recessie afglijdt waarbij de bedrijvigheid veel scherper en voor langere tijd terugloopt dan eerder werd verwacht.'

Hij vervolgt: 'In de strijd tegen de inflatie zal de Fed zich genoodzaakt zien de voorwaarden voor een reële recessie te creëren, met een werkloosheidscijfer ruim boven de 5%, terwijl dat momenteel op 3,5% ligt. De consensusverwachtingen wijzen op dit moment echter helemaal niet in die richting.'

In Europa zullen de hoge energiekosten naar verwachten een eroderende werking op de bedrijfsmarges en de koopkracht van huishoudens hebben, waardoor het continent in dit kwartaal en het volgende in een recessie zal afglijden. De recessie valt waarschijnlijk mild uit, omdat een energietekort kan worden voorkomen dankzij de goedgevulde gasvoorraden. Maar het economische herstel dat vanaf het tweede kwartaal zal inzetten, zal naar verwachting teleurstellend uitvallen.

Het bedrijfsleven zal zich waarschijnlijk terughoudend opstellen wat betreft investeringen en het aantrekken van personeel vanwege de aanhoudende onzekerheid over het energieaanbod en de financieringskosten.

'Met een zwak herstel en de energie-inflatie die de kosten verder de hoogte in drijft, zal de ECB zich geconfronteerd zien met een stagflatie-achtig klimaat. Bovendien komt de ECB door het ingrijpende begrotingsbeleid mogelijk verder onder druk te staan, waardoor er een moeilijk debat op gang zal komen over fiscale dominantie', legt Gallardo uit.

In China rust de economie op dit moment volledig op de schouders van de publieke sector, die de groei stimuleert met grootschalige investeringen in infrastructuurprojecten. De privésector zit echter middenin een recessie.

'De Chinese gezondheidszorg is absoluut niet bestand tegen de 'exit-besmettingsgolf' die het afschaffen van het zero-covid-beleid zou teweegbrengen, dus de regering heeft besloten de bbp-groei te stimuleren door een tweeledige beleidsomslag te bewerkstelligen: zowel op monetair als diplomatiek vlak. Ze heeft besloten de liquiditeitsvoorwaarden te versoepelen en de banden met de VS weer wat aan te halen', vertelt Gallardo. 'Dit is een goed voorteken voor een geleidelijke terugkeer naar een gezonde economie.'