AXA IM: Potentieel hernieuwbare energie VS enorm

AXA IM: Potentieel hernieuwbare energie VS enorm

Energietransitie
Windenergie.jpg

Het potentieel voor hernieuwbare energie is in de VS enorm door de hoge olie- en gastinkomsten van het land. Dat zegt Gilles Moëc, hoofdeconoom bij AXA Group in zijn jongste Macrocast.

Waar Europa tijdens de transitie kampt met een verslechterende economie als gevolg van de stijgende energiekosten, kunnen Amerikanen de grote inkomstenstroom uit de olie- en gaswinning aanwenden om te investeren in hernieuwbare energie.

De heropleving van een binnenlandse olie- en gasindustrie heeft de VS op het gebied van energie onafhankelijk gemaakt. “Dit levert aanzienlijke economische voordelen op en speelt degenen die zich in de VS tegen de overgang verzetten in de kaart. Toch bevinden de VS zich in een comfortabele positie om de decarbonisatie voort te zetten”, aldus Moëc.

Middelen om de klimaatverandering aan te pakken zijn overal schaars. Dat geldt in mindere mate voor de VS. “De politiek kan in de weg staan, maar misschien is het paradoxaal dat we de energieonafhankelijkheid van de VS zien als een potentiële troef voor decarbonisatie”, schrijft Moëc. “Over de ‘wil’ kan worden gediscussieerd, maar de ‘weg’ is er zeker.”

COP27 was teleurstellend, oordeelt de Fransman. “Er is geen extra ambitie voor emissiereductie naar voren gekomen. Het akkoord over financiële hulp aan ontwikkelingslanden bij hun overgang is groots opgezet, maar weinig concreet en afhankelijk van nog een ander toekomstig akkoord.”

Deze gedeeltelijke mislukking in Sharm-el-Sheikh zou het gevolg kunnen zijn van een algemene ‘overgangsvermoeidheid’, nu regeringen zich bezighouden met de dringende problemen van de inflatieschok en de energiezekerheid.