Fidelity International: Vooruitgang naar duurzame economie, maar nog lange weg te gaan

Fidelity International: Vooruitgang naar duurzame economie, maar nog lange weg te gaan

Duurzaam beleggen Energietransitie ESG
Klimaat (11) duurzaam energietransitie windenergie

Bedrijven boeken vooruitgang naar een netto-nul economie, ondanks de impact van de oorlog in Oekraïne en de toegenomen vraag naar fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit de ESG Analyst Survey van Fidelity International, een interne rondvraag bij bijna 200 analisten over de bedrijven die ze volgen.

De analisten van de vermogensbeheerder zien ook positieve ontwikkelingen op vlak van ontbossing, en merken op dat steeds meer bedrijven de beloning van senior managers koppelen aan prestaties op ESG-gebied. Maar ondanks de positieve berichten is eveneens duidelijk dat er nog een lange weg is te gaan.

Netto-nul: Europa blijft koploper, maar duidelijke verbetering in China

Europa trekt nog steeds de transitie naar een duurzame economie. China heeft het kleinste percentage bedrijven dat ‘voorop loopt’ in de transitie, maar meer dan de helft van de Chinese bedrijven is aan het veranderen. Het percentage analisten van Fidelity dat zegt dat Chinese bedrijven in 2050 netto-nul zullen bereiken, is ten opzichte van vorig jaar meer dan verdubbeld tot 65%.

Deze opmerkelijke ontwikkeling weerspiegelt de sterke sturing van de centrale overheid: diverse analisten geven aan dat Chinese bedrijven een omslag hebben gemaakt na de aankondiging van Peking in 2020 dat het land een netto-nul economie wil hebben in 2060. Toch is het niet allemaal positief: sommige bedrijven in China zijn nog maar pas begonnen.

Net als vorig jaar zien de analisten van Fidelity meer kansen dan risico's in de groene transitie, vooral op de lange termijn. Japan springt eruit, met naar verwachting aanzienlijke kansen in het komende decennium in de autosector, de niet-duurzame consumptiegoederen en bij de halfgeleiders. China zal waarschijnlijk ook een groene groei doormaken en is nu al marktleider in bijvoorbeeld zonnepanelen.

Meer bedrijven voeren beleid over belangrijke ESG-kwesties

Bedrijven koppelen de beloning van senior managers steeds vaker aan de uitstoot van broeikasgassen: 43% van de analisten zegt dat hun bedrijven dat doen (tegenover 34% vorig jaar). 39% zegt ook dat hun bedrijven de beloning van leidinggevenden koppelen aan het welzijn van werknemers (tegenover 32% vorig jaar). Beide antwoorden komen nu vaker voor dan ‘niet koppelen’, hoewel dit wel het populairste antwoord is bij de analisten van Chinese en Japanse bedrijven.

Vooruitgang op Fidelity's belangrijkste duurzaamheidsthema's

De analisten van Fidelity melden ook een toename van het aandeel bedrijven met een formeel beleid inzake andere milieukwesties, zoals ontbossing, een belangrijk thema voor Fidelity. Helaas zijn de ondernemingen met dit soort beleid nog steeds in de minderheid. Bovendien is niet elk beleid even goed, en verschilt de aanpak per sector. Zo laat een analist die zich bezighoudt met de Europese gezondheidszorg weten dat het biodiversiteitsbeleid van de bedrijven 'meestal een lippendienst bewijst, nogal hoog is gegrepen en weinig concrete voorbeelden bevat', terwijl een analist van Europese energiebedrijven stelt dat voor zijn sector 'emissies de prioriteit zijn'.

Een ander kernthema van Fidelity is de 'just transition', de rechtvaardige overgang naar een groene economie. De energietransitie kan sommige individuen en gemeenschappen, zoals degenen die in de olie- en gassector werken, economisch schaden. Er zijn dan ook inspanningen nodig om deze risico's te beperken. Ook hier is geleidelijke vooruitgang, waarbij meer bedrijven initiatieven nemen om ontslagen werknemers te steunen.

De energiesector vormt hierop echter een duidelijke uitzondering. Er zijn zeer weinig initiatieven om werknemers om te scholen en 90% van de sectoranalisten van Fidelity zegt dat de sector zeer kwetsbaar is voor banenverlies. Dit suggereert dat werknemers waarschijnlijk volledig van sector zullen veranderen - of werkloos zullen worden - in plaats van te worden omgeschoold voor nieuwe functies.

Vooruitgang gaat langzaam - maar vindt wel degelijk plaats

De overgang naar een duurzame economie verloopt trager dan velen zouden willen, maar hij is er. Om de overgang te ondersteunen en kapitaal in te zetten daar waar het meeste effect sorteert, is het van cruciaal belang te bepalen welke bedrijven concrete maatregelen nemen - zoals het aanpakken van hun ontbossingseffecten of het verzachten van de sociale gevolgen van de overschakeling op nieuwe technologieën.